Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautor zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów niepełnosprawnych w latach 2008-2015. Współtwórca oraz recenzent przeznaczonych dla przedszkoli, szkół i placówek wybranych materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej) w zakresie oligofrenopedagogiki oraz administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m.in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Back To Top