Audytor wewnętrzny.

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 2011-2014 Pełnomocnik Rektora UEP ds. koordynacji kontroli zarządczej, odpowiedzialna za wdrożenie systemu kontroli zarządczej na UEP, ponownie powołana do pełnienia tej funkcji na kadencję 2020-2023.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrznemu i szeroko rozumianej kontroli zarządczej.


Back To Top