Doktor nauk prawnych. Specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i ochrony danych osobowych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykładowca akademicki, doświadczona dydaktyk oraz autorka artykułów i publikacji naukowych. Inspektor ochrony danych oraz szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych, prawa IT i własności intelektualnej.

Redaktor merytoryczna niemieckojęzycznej literatury prawniczej, współautorka projektu kodeksu RODO dla uczelni wyższych. Ekspert w zakresie RODO w podmiotach publicznych i niepublicznych, konsultant oraz doradca prawny.

Praktyk z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji, z doświadczeniem związanym z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach gospodarczych, obecnie Inspektor Ochrony Danych w podmiotach publicznych oraz wdrożeniowiec RODO.

Trener z zakresu ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, zagadnień prawnych, prawa IT; trener projektów unijnych o tematyce praw autorskich i własności intelektualnej (POKL – Kreatorzy Innowacji, POKL – Sniffer Dog). Autorka publikacji z zakresu ochrony danych oraz zlecanych


No Related Media found.
Back To Top