Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa, od 2004 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, współpracownik Serwisu Prawnego Wolters Kluwer Polska z siedzibą w Warszawie.

Doświadczony trener, od 2004 roku prowadzący szkolenia z obszaru prawa administracyjnego materialnego oraz procedury, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, konsultant prawny podmiotów publicznych i prywatnych. Od 2010 r. ekspert prawny Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, autor i współautor analiz i dokumentów strategicznych z zakresu mieszkalnictwa opracowywanych dla Gmin i Miast (m.in. Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznań 2012 – 2022, Programu Gospodarowania Zasobem Nieruchomości Gminy dla Gminy Żagań na lata 2015 – 2017) od 2011 r. - członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy byłym Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Autor licznych publikacji z dziedziny prawa administracyjnego materialnego i procesowego (w tym współautor Komentarzy).


Back To Top