Matura 2023 – co się zmieni? Nowe wytyczne
Prawo02 lutego, 2023

Matura 2023 – co się zmieni? Nowe wytyczne

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiadomił o obniżeniu tegorocznych wymagań na maturach o ok. 25%. Decyzja wynika z tego, że uczniowie w czasie pandemii uczyli się częściowo zdalnie. Zmianom ulegają także liczby punktów, które są potrzebne do zaliczenia egzaminu dojrzałości.

Egzaminy maturalne przeprowadzane w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 podlegają modyfikacjom, które wprowadziła ustawa z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także podpisane w lipcu i sierpniu 2022 r. nowe akty wykonawcze. Zmianom w szczególności podlegają wymagania egzaminacyjne, przedmioty objęte egzaminem, a także wybór przedmiotów egzaminacyjnych przez uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wymagania dostosowane do wszystkich maturzystów

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekazał, że egzaminy w 2023 i 2024 r. będą przeprowadzane tylko na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań podstawy programowej. Postanowienia dotyczą absolwentów czteroletniego liceum oraz absolwentów techników. W dobie kształcenia zdalnego zakres wymagań w zadaniach egzaminacyjnych dostosowany jest do wszystkich maturzystów. Wymagania te będą obowiązywać zarówno w tym roku, jak i przyszłym.

Czas na napisanie matury a punktacja

Maturzyści będą mieli tyle samo czasu, ile dotychczas. Jednak liczba zadań, które trzeba rozwiązać w tym czasie, została zmniejszona. Każdy przystępujący do egzaminu dojrzałości będzie mógł uzyskać 60 punktów, natomiast w przypadku wypowiedzi pisemnej maturzysta będzie musiał napisać pracę na minimum 300 słów oraz odwołać się do dowolnej lektury, która wchodzi w skład lektur obowiązkowych. Podobne wymagania zostały zastosowane w egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Tam maturzyści będą mogli uzyskać 46 punktów, a to oznacza 4 zadania mniej do rozwiązania niż dotychczas.

Źródło:
Informacje pochodzą z artykułu zamieszczone w programie LEX Prawo Oświatowe
Krzysztof Sobczak Na tegorocznych maturach wymagania obniżone o 20-25 proc.

LEX Prawo Oświatowe 

Ułatw sobie codzienną pracę i zyskaj dostęp do bieżących informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Przeglądaj powiązane tematy
LEX Prawo Oświatowe 

Ułatw sobie codzienną pracę i zyskaj dostęp do bieżących informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Back To Top