Juridisch16 juli, 2020

Waarom technologie een belangrijke drijfveer is voor juridische professionals

Eerder dit jaar deed Wolters Kluwer een onderzoek – Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2020: Performance Drivers – om de toekomstbestendigheid en veerkracht in de juridische sector te peilen. Uit dit onderzoek, dat werd uitgevoerd voordat de pandemie was uitgebroken, bleek al dat juridische professionals technologie zien als een belangrijke drijvende kracht. 

Daarnaast zal de pandemie mogelijk een basis leggen voor must have technologieën om een juridisch bedrijf operationeel te houden. Denk aan tech tools waarmee je kunt samenwerken op afstand, slimme online oplossingen die het werkproces van de advocaat ondersteunen, of platformen waarop de volledige kantoorbibliotheek digitaal beschikbaar is.

Naarmate de juridische sector zich verder ontwikkelt, zal de focus liggen op de competenties die een organisatie helpen om te floreren in het nieuwe juridische landschap. Zijn juridische professionals klaar om aan die aankomende eisen te voldoen?

Download het Future Ready Lawyer rapport

 

Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2020: Performance Drivers

In het onderzoek is gekeken naar trends die van invloed zijn op de toekomst van de juridische sector. Ook is gekeken naar de wijze waarop goed voorbereide juridische organisaties beter kunnen presteren. De enquête verzamelde de inzichten van 700 juridische professionals uit de VS en negen Europese landen.

In dit artikel bespreken we technologie als belangrijkste drijfveer van verandering voor juridische professionals. We gaan in op het verschil tussen de verwachtingen van juridische afdelingen en advocatenkantoren. Maar ook het strategische belang van technologie voor de bedrijfsprestaties en -continuïteit én de voorsprong van technologieleiders op collega’s.

Technologie de belangrijkste drijfveer van verandering

Voor alle respondenten is technologie de belangrijkste drijfveer van verandering. 82% voorspelt dat het toegenomen gebruik van technologie de manier zal veranderen waarop zij diensten leveren. 63% verwacht dat Big Data en Predictive Analytics binnen drie jaar een aanzienlijke impact zullen hebben op de sector én 56% verwacht de komende drie jaar meer geld te besteden aan juridische legal tech.

Verschil in verwachtingen gebruik van technologie 

82% van de juridische afdelingen vindt het belangrijk dat de advocatenkantoren die ze inhuren, gebruikmaken van technologie. Slechts 73% van de advocatenkantoren is echter van mening dat de juridische afdelingen van bedrijven dit belangrijk vinden. Dit insinueert dat kantoren het grote belang dat hun klanten hechten aan het gebruik van technologie, niet volledig begrijpen.

Figuur 3: Verschil in verwachtingen gebruik van technologie | Bron: Future Ready Lawyer rapport

Staafdiagram verschil in verwachtingen gebruik van technologie

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de klanttevredenheid. Slechts 26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor. Binnen drie jaar zal 81% van de juridische afdelingen de advocatenkantoren waarmee ze van plan zijn samen te werken, vragen naar de technologie die ze gebruiken om productiever te zijn. 41% doet dit vandaag al.

Initiatieven op het vlak van technologie

Steeds meer organisaties melden dat ze stappen ondernemen om hun gebruik van technologie te bevorderen. In het kader van de 2020 Future Ready Lawyer Survey werd er bij zakelijke dienstverleners, advocatenkantoren en juridische afdelingen van bedrijven gepolst naar hun initiatieven op het gebied van technologie.

Diagram: steeds meer bedrijven nemen initiatief op gebied van technologie
Figuur 18 – Initiatieven op het vlak van technologie | Bron: Future Ready Lawyer rapport

Over het geheel genomen zijn zakelijke dienstverleners het meest actief: 97% heeft ten minste één van deze stappen ondernomen, vergeleken met 90% van de juridische afdelingen van bedrijven en 76% van de advocatenkantoren. Waarbij er voor elke groep wel een stijging opgetekend werd ten opzichte van de bevindingen van 2019 en de nieuwe activiteit ter zake het grootst bleek bij advocatenkantoren.

Technologisch onderlegde organisaties behouden hun voorsprong

Het strategische belang van technologie voor de bedrijfsprestaties en -continuïteit is nog duidelijker geworden nu de wereldwijde pandemie elke industrie in haar greep heeft. Voor velen in de advocatuur heeft de crisis een versnelde acceptatie van technologische oplossingen tot gevolg gehad, omdat juridische professionals, klanten en collega’s gedwongen werden om op afstand en virtueel te gaan werken.

De crisis heeft juridische professionals onder druk gezet om hun gebruik van technologische oplossingen te versnellen. Het is echter ook waar dat het beroep al op dit spoor van transformatie zat. De Future Ready Lawyer Survey van 2019 stelde vast dat Technologieleiders  – de bedrijven en juridische afdelingen die ten volle gebruikmaakten van technologie – over de hele lijn beter presteerden dan de organisaties die dat niet deden. Zo groeide van 68% van de Technologieleiders de winst, in tegenstelling tot 38% van de ‘Trailing’ kantoren en 52% van de ‘Transitioning’ kantoren.

In 2020 werden deze bevindingen bevestigd

Over het geheel genomen identificeerde 39% van de organisaties in de 2020 Future Ready Lawyer Survey zichzelf als Technologieleiders, 54% als Transitioning organizations en 8% als Trailing organizations. Advocaten van zakelijke dienstverleners waren het meest geneigd om hun organisaties als Technologieleiders te bestempelen (60%), tegenover 38% bij de advocatenkantoren en 34% bij de juridische afdelingen van bedrijven.

De voornaamste aspecten waarin Technologieleiders anderen het nakijken gaven bij de advocatenkantoren waren onder meer dat 62% van de Technologieleiders  stelde dat hun winstgevendheid het voorbije jaar toegenomen was, tegenover 39% van de ‘Transitioning’ kantoren en slechts 17% van de ‘Trailing’ kantoren.

Technologieleiders zijn beter voorbereid

In alle domeinen (technologie, personeel, organisatie en klantgerichtheid) bleken Technologieleiders het veel beter te doen dan zij die minder gebruikmaakten van technologie – zowel bij de kantoren als bij de juridische afdelingen. Bovendien is het ook zo dat Technologieleiders de komende drie jaar blijven investeren in technologie, waardoor hun voorsprong ten opzichte van hun collega’s mogelijk nog groter zal worden.

Hoe InView inspeelt op deze trends

De missie van InView is advocaten helpen om succesvoller én klaar voor de toekomst te zijn. InView is ondersteunend in de besluitvorming. Het helpt je om op het juiste moment snel de inzichten te vinden, en die om te zetten in een concreet advies aan de klant. Klik hier voor meer informatie.

Conclusie

Voor alle respondenten is technologie de belangrijkste drijfveer voor verandering. Er blijkt een kloof te bestaan tussen de verwachtingen van de juridische afdelingen en het vermogen van advocatenkantoren om die verwachtingen in te lossen. Het gebruik van technologie om prestaties te optimaliseren, zal belangrijker zijn dan ooit.

 

Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView in het kort
Inview-logo
Bekijk video
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top