Man zit met smartphone achter laptop
Fiscaal en Accounting28 april, 2020

De belangrijkste gevolgen van het nieuwe bankieren met psd2

Waarschijnlijk heb je de term afgelopen jaar al eens gehoord: PSD2. Een nieuwe Europese richtlijn voor financiële instellingen, die op 4 december 2018 door de Eerste Kamer is aangenomen. Maar wat is PSD2 precies en wat kan er veranderen op het gebied van online boekhouden? Ik geef je er graag uitleg over in mijn blog 'PSD2: de revolutie binnen online boekhouden'.

Wat is PSD2 ook alweer?

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2 en is de herziene Europese PSD-richtlijn die in 2007 werd ingevoerd. Met de PSD-wetgeving beoogt de EU een uniforme betaalmarkt te creëren. Doel is om het grensoverschrijdende betalingsverkeer net zo gemakkelijk, efficiënt en veilig te maken als het binnenlandse betalingsverkeer in elk EU-land.

De Europese richtlijn PSD2 geldt sinds 13 januari 2018 en heeft als doel om innovatie, concurrentie en efficiëntie van betaaldiensten te bevorderen. Ook voor nieuwe (online) spelers die toegetreden zijn binnen het betalingsverkeer.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van PSD2?

Gedurende 2019 en 2020 gaan we steeds meer van PSD2 merken. Een van de belangrijkste gevolgen van PSD2 is dat de richtlijn banken dwingt om hun banksystemen toegankelijk te maken voor derden. Hiermee kunnen derde partijen online betaaltransacties initiëren (betaalinitiatiefdienstverlener). Ook kunnen zij rekeninginformatie verkrijgen (rekeninginformatiedienstverlener). Voorwaarde is wel dat de rekeninghouder daar toestemming voor heeft gegeven.

Rekeninginformatiedienstverlener

Is een bedrijf een rekeninginformatiedienstverlener? Dan mag het aan de rekeninghouder vragen om informatie van de bankrekening te zien. Dit geeft allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo is het straks onder andere mogelijk om in een dashboard actuele rekeninginformatie te tonen van een of meerdere rekening(en), eventueel bij verschillende banken. Dit stelt consumenten en bedrijven in staat om hun financiële positie beter te monitoren en risico’s beheersbaar te houden.

Goed om te weten
Aanbieders van boekhoudsoftware, zoals Twinfield Boekhouden, kunnen met PSD2 naar verwachting in september 2019 ook rekeninginformatiedienstverlener zijn. Dit stelt ons in staat om de rekeninginformatie in het boekhoudprogramma te gebruiken waardoor we (een gedeelte) van de boekhouding kunnen automatiseren. Op dit moment kan dat ook al met een bankkoppeling. Maar de rekeninginformatie wordt nu op dagelijkse basis doorgegeven. Onder PSD2 gaat de frequentie omhoog naar maximaal vier keer per dag.

Betaalinitiatiedienstverlener

Is een bedrijf betaalinitiatiedienstverlener? Dan mag het, na toestemming van de rekeninghouder, een betaling vanaf de betaalrekening initiëren. Voordeel daarvan is dat het betalen een stuk eenvoudiger en minder foutgevoelig maakt. Alle informatie die de bank nodig heeft om een betaling uit te voeren, is namelijk direct voorhanden.

Let op: de rekeninghouder moet de betaling altijd goedkeuren. De omgeving om de betaling te autoriseren, is gekoppeld aan de software van de betaalinitiatiedienstverlener. Je hoeft dus niet meerdere browsers te openen. Het proces is vergelijkbaar met hoe een iDEAL-betaling nu al verloopt.

Goed om te weten
Ook aanbieders van boekhoudsoftware kunnen met PSD2 naar verwachting in september 2019 betaalinitiatiedienstverlener zijn. Dit betekent dat je vanuit de boekhoudsoftware snel en eenvoudig facturen kunt betalen. Op dit moment ondersteunen slechts twee grootbanken dit. Ook werkt het systeem nu nog een stuk omslachtiger. Zo gaat een betaalopdracht eerst nog ter goedkeuring naar de internetbankierenomgeving. Ook moet je als rekeninghouder inloggen in internetbankieren en daarna je de betaalopdracht nog eens autoriseren in je verzendlijst. Dit werkt onder PSD2 straks veel efficiënter.

Wat betekent dit voor de accountancy?

Als accountant of financieel adviseur kun je dankzij PSD2 alle bankgegevens van je klanten gebruiken. Voorwaarde is wel dat de rekeninghouder hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maakt daarbij niet uit of de bankgegevens over verschillende banken zijn verspreid of dat je klant gebruikmaakt van verschillende type bankrekeningen. Zo is straks bijvoorbeeld ook de informatie van een spaarrekening toegankelijk (mits deze niet gekoppeld is aan een vaste tegenrekening).

Als mkb'er is de mogelijkheid om te kunnen betalen vanuit het boekhoudpakket met name interessant. Alle informatie die de bank nodig heeft om de betaling uit te voeren, is voor de bank meteen beschikbaar. Het overtypen van bedragen en rekeningnummers is straks verleden tijd. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over het maken van typfouten.

Voor leveranciers van boekhoudsoftware (en voor banken) is PSD2 een echte revolutie. Zo kunnen we Twinfield Boekhouden straks uitbreiden met allerlei nieuwe functies die je traditioneel alleen bij een bank zag. Aan de andere kant moet de techniek “onder de motorkap” dit natuurlijk wel ondersteunen. We zijn dan ook druk bezig met het vervangen van oude systemen en het implementeren van nieuwe communicatiestandaarden. Daarbij zorgen we er uiteraard voor dat de veiligheid van online boekhouden van het allerhoogste niveau is.

Toezicht op PSD2

De diensten onder PSD2 brengen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want toegang tot iemand zijn bankrekening is natuurlijk niet niets. Een derde partij mag de in deze blog beschreven diensten alleen aanbieden, als ze een vergunning heeft van de Nederlandsche Bank (DNB).

Als aanbieder kom je vervolgens onder toezicht te staan van 4 organisaties die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben:

  1. De Nederlandsche Bank (verleent o.a. de vergunning)
  2. Autoriteit Financiële Markten (controleert o.a. de informatieverstrekking aan rekeninghouders)
  3. Autoriteit Persoonsgegevens (ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens)
  4. Autoriteit Consument en Markt (ziet toe op een gezonde concurrentie voor derde partijen om toegang te krijgen tot de betaalsystemen)

En, als laatste punt, niet onbelangrijk: privacy. Een bedrijf moet altijd uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de rekeninghouder voordat het de bankgegevens mag gebruiken. Die data mag het bedrijf dan alleen zelf gebruiken en alleen voor dat doel. Ook moet het bedrijf de gegevens goed beveiligen.

Wanneer gaan we iets van PSD2 merken?

De PSD2-richtlijn is eind 2018 door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer behandeld en treedt begin 2019 in werking. De banken hebben tot september 2019 de tijd om te voldoen aan alle voorgeschreven eisen. Vanaf dat moment kunnen we gaan profiteren van de eerste nieuwe diensten en samenwerkingen.

Robert Baars Product Manager
Product Owner Banken
Product Owner Banken | Wolters Kluwer | Twinfield | Bouwt bruggen tussen klanten, partners en softwareontwikkelaars | Spinning-instructeur | Hobbykok

Back To Top