GettyImages-939019748
Fiscaliteit & Accounting05 juli, 2022

Werkingsmodaliteiten UBO-register bijgestuurd

De federale regering actualiseert de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Het gaat voornamelijk om technische correcties en verduidelijkingen om het KB van 30 juli 2018 beter af te stemmen op de vereisten van de Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn.
De Europese Commissie stelde bij een recente controle op de omzetting van beide richtlijnen immers een aantal tekortkomingen vast. Onder meer m.b.t. de uitwisseling van gegevens met de beheerders van de registers door de andere lidstaten en de verwerking van persoonsgegevens.

De federale regering

  • schrapt artikel 14 van het KB van 30 juli 2018 over de kosteloosheid van de raadpleging van het UBO-register. De kosteloosheid is immers al opgenomen in artikel 75 van de wet van 18 september 2017. Het gaat dus louter om een technische correctie, aan de kosteloosheid wijzigt niets.
  • corrigeert de gebruikte technologie en de verwijzingen in artikel 17 van het KB van 30 juli 2018 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën zodat ze volledig in overeenstemming zijn met die in de Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn
  • vult de regels aan m.b.t de uitwisseling van gegevens met de beheerders van de registers door de andere lidstaten om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Europese Commissie n.a.v. haar omzettingscontrole. De Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn verplichten de UBO-registers van alle lidstaten om zich met mekaar te koppelen via een Europees Centraal Platform. Maar hoewel het KB van 30 juli 2018 voorziet in het uitwisselen gegevens met andere registers binnen de EU, bevat het geen bepalingen om die uitwisseling te realiseren via het opgezette Europese centrale platform. Dat was technisch gezien immers nog niet mogelijk bij de opmaak en publicatie van het besluit. Sindsdien is de ontwikkeling van het platform verder geëvolueerd en heet de Europese Commissie ook een uitvoeringsverordening (2021/369) genomen m.b.t. de technische specificaties en procedures. Niet te vergeten dat sinds 2018 ook de GDPR-verordening van toepassing is op de UBO-registers van iedere lidstaat. De federale regering zorgt nu voor de nodige aanpassingen zodat de regelgeving conform is aan die wijzigingen.

In werking: 30 juni 2022 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Back To Top