hr
Legal03 maart, 2021

Sociaalrechtelijke wijzigingen voor werkgevers – maart 2021

Een nieuwe maand brengt sociaaljuridische wijzigingen met zich mee. Amandine Boseret, juridisch adviseur bij Acerta, geeft u een overzicht van de voornaamste wijzigingen die een impact kunnen hebben op werkgevers.

Verlof voor vaccinatie

De regering heeft een wetsvoorstel uitgewerkt in het kader van de vaccinatiestrategie. In dit wetsvoorstel staat dat werknemers klein verlet kunnen krijgen voor de tijd die nodig is als ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Momenteel is het echter nog wachten op de officiële publicatie hiervan. 

Brexit steunmaatregelen

Organisaties die afhankelijk zijn van de handel met het Verenigd Koninkrijk, en omzetverlies lijden vanwege de brexit, kunnen beroep doen op tijdelijke steunmaatregelen. Hiervoor moeten ze zich laten erkennen als ‘werkgever die in economische moeilijkheden verkeert’ door de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

De steunmaatregelen treden in werking op 22 maart 2021 en treden buiten werking op 21 maart 2022. Over welke steunmaatregelen het precies gaat, lees je hier

Zomeruur

In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021 schakelen we over naar zomeruur. De klok gaat dan één uur vooruit om 2 uur (naar 3 uur), en dat heeft een invloed op alle medewerkers die ’s nachts werken, want dan werken ze een uur minder. Dit heeft bijgevolg ook een effect op de uitbetaling, toch wanneer je je medewerkers per uur uitbetaalt. Je leest er meer over in dit artikel.

Berekening van het loon

Ecocheques: nieuwe lijst van producten

De echocheque is een populair extralegaal voordeel waarmee werknemers producten of diensten kunnen kopen die milieuvriendelijk zijn. Welke producten/diensten er precies aangekocht kunnen worden met ecocheques, wordt bepaald in cao 98 van de Nationale Arbeidsraad. De lijst wordt in principe om de twee jaar geëvalueerd en herzien indien nodig. Maar die evaluatie kan ook sneller gebeuren, indien er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen op het vlak van milieuvriendelijke producten. Aangezien het energielabel voor elektronische toestellen sinds 1 maart 2021 gewijzigd is, wordt ook de lijst uit cao 98 herzien. Daarnaast hebben de sociale partners van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele andere toevoegingen te doen.   

De geüpdatete lijst is vanaf 1 maart 2021 beschikbaar.  

Zie ook: NAR past lijst aan van producten en diensten die met ecocheques kunnen betaald worden

Back To Top