CorporateJog30 január, 2020

Az üzletrész örökösének taggá válása

A korlátolt felelősségű társaság üzletrészének az örököse az örökség megszerzésével nem válik automatikusan a társaság tagjává, külön kérnie kell a bejegyzését a tagjegyzékbe. Ha a társaságnak nincs ügyvezetője, e kérelmet a társaság tagjaihoz kell intézni. A taggá válás egyik feltétele, hogy az örökös a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el – olvasható a Kúria BH2020. 19. szám alatt közzétett eseti döntésében.

A hagyatékátadó végzés ugyanis kizárólag a hagyaték átszállását és az örökösi minőséget tanúsítja, nem minősül az örökös jognyilatkozatának, így nem tekinthető a tagjegyzékbe történő bejegyzési kérelemnek sem. Az eseti döntés alapjául szolgáló per tényállása szerint az örökös „által írt levelek tagbejegyzés iránti kérelmet nem, kizárólag az üzletrész tulajdonjogának öröklés útján történt megszerzéséről való tájékoztatást, bejelentést tartalmaznak.”

A Kúria álláspontja szerint, ha a fent említett levelek vagy azok valamelyike, a tartalmuk alapján akként lettek volna értelmezhetők, hogy az örökös kérte a taggá válásának a bejegyzését a tagjegyzékbe, kizárólag akkor lettek volna alkalmasak joghatás kiváltására, ha e leveleket az örökös a társaság valamennyi tagjának megküldi, mivel az örökhagyó halála folytán a társaságnak nem maradt ügyvezetője. A Ptk. 3:170. § (1) bekezdésében szereplő előírásnak a helyes, a Ptk. 3:25. § (3) bekezdésével analóg értelmezése alapján ugyanis az örökös akkor is előterjesztheti a tagbejegyzés iránti kérelmét, ha a társaságnak nincs ügyvezetője, de csak oly módon, hogy ez esetben a jogszabály által előírt tartalmú írásbeli kérelmét a társaság minden tagjának megküldi – derül ki az eseti döntésből.

Joganyag: BH2020. 19. szám
Módosította:
Megjelent: Bírósági Határozatok 2020/1.
Hatályos:
Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése
Jogtár® demóregisztráció
Próbálja ki a Jogtárat
kötöttségek nélkül!
2 hét ingyenes demó hozzáférést biztosítunk bármely Jogtár® Prémium szintjéhez.
Back To Top