Bli en attraktivare redovisningsbyrå med hjälp av finsit

Personer runt bord Det finns stora tidsvinster i att utveckla och standardisera byråns arbetsmetoder med hjälp av finsit. Sårbarheten minskar också då det är lättare att hitta historiska rapporter och att hjälpas åt med olika kunder.

Tid som frigörs med effektivare processer kan satsas på ökad rådgivning. Något som kan bidra till högre intäkter och nöjdare kunder. I finsit får konsulten stöd att lyfta fram olika nyckeltal till kunden. Det går också att skapa kundunika nyckeltal baserade på det som är viktigt för just den kunden.

Skräddarsydda rapporter är ett annat verktyg som gör det möjligt att skapa precis de rapporter som kunden behöver för att styra verksamheten. Rapportmallen skapas en gång och uppdateras sedan med aktuella siffror från bokföringen när ny data finns tillgänglig. Tack vare kopplingen till bokföringen minskar risken för fel som annars är uppenbar om data exporteras från bokföringen för att stöpas om till en rapport via Excel. Det går också mycket snabbare att jobba på detta sätt.

Intresserad av finsit?
Kontakta våra säljare, 031-7751700 eller e-post, som hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Vanliga frågor om ekonomisk rådgivning

  • På vilket sätt stärker finsit ekonomisk rådgivning?

    Grunden för ökad rådgivning är kundens förståelse för sin egen verksamhet. Kundens insikt ökar med finsit och därmed också efterfrågan av ekonomisk rådgivning.
  • Är det möjligt att anpassa rådgivningen efter olika typer av verksamheter?

    Ja, du kan klassificera kunderna i olika typer av verksamheter och lägga till specifika checklistor för varje typ av verksamhet. Detta är en stor hjälp för den enskilde redovisningskonsulten i arbetet att stötta sina kunder med rådgivning.

Back To Top