People-in-office-different-cropping-Featured
Skatt & Ekonomidecember 20, 2023

Framtid och trender för redovisningskonsulter

Intresserad av globala trender i redovisningsbranschen? I vår årliga rapport har 1500 redovisningsbyråer svarat på aktuella frågor om branschen och framtiden. Rapporten sammanställer bland annat de utmaningar redovisningskonsulter står inför och vikten av ny teknik för utvecklingen inom redovisning.

Ny teknologi centralt för utvecklingen

Den digitala transformationen inom skatte- och redovisningsbranschen har accelererat avsevärt sedan den globala pandemin, och nu satsar majoriteten av redovisningsföretag på investeringar i integrerad och molnbaserad teknik.

En utmaning för redovisningsföretag är att sig uppdaterade med förändrad skattelagstiftning, regler och standarder.
• 
78% av företagen använder teknik för att hjälpa anställda att utöka kompetensen.

En annan stor utmaning är att rekrytera och behålla rätt kompetens.
• 66% av företagen rapporterar att teknik förbättrar deras konkurrensförmåga. 

Många företag fokuserar på teknik för förbättring av operativa arbetsflöden och anställdas effektivitet.
• 77% svarar att tekniken hjälper dem att minska antalet arbetade timmar.

Integrerad och molnbaserad teknik hjälper företag att driva lönsamhet och möta ökade kundkrav.
• 72% anser att tekniken hjälper dem att rekrytera och behålla kunder.

Många företag upplever att teknik skapar nya möjligheter att erbjuda nya tjänster inom företagsrådgivning, affärsrådgivning och skatterådgivning.
• 84% av företagen rapporterar ökad kundefterfrågan på rådgivningstjänster.

Back To Top