Business people discussing on a project in the see through conference room.
Skatt & Ekonomiapril 13, 2023

Vad kännetecknar en bra rådgivare?

Genom att ta steget från enklare redovisning till mer kvalificerad rådgivning så kan redovisningskonsulter öka sitt värde och skaffa sig en starkare position mot sina kunder. Men hur blir man egentligen en bra rådgivare? Den allt snabbare och alltmer omfattande digitaliseringen av samhället för med sig många konsekvenser. En av de mest framträdande är den ökade graden av automatisering som innebär att många enklare arbetsuppgifter försvinner. Detta påverkar både industrijobb och tjänstemannajobb – inte minst inom administrativa yrken som ekonomi och redovisning. 

Men att de administrativa arbetsuppgifterna försvinner behöver inte vara negativt, menar Camilla Einarsson, redovisningsexpert på Wolters Kluwer. Camilla Einarsson

- Den digitala utvecklingen ger redovisningskonsulterna chansen att fokusera mer på de kunskapsintensiva delarna av sin yrkesroll, säger hon. 

Camilla anser också att många konsulter redan idag är rådgivare utan att tänka på det. 

- Rådgivning är ofta en naturlig del i rollen som redovisningskonsult. Men den kan lätt hamna i skuggan av de mer traditionella arbetsuppgifterna. Här handlar det mycket om att flytta fokus. Var tillför egentligen en redovisningskonsult mest värde med sin kunskap och kompetens?
 

Personliga egenskaper viktiga 

- Det är naturligtvis viktigt att ha grundläggande kunskaper i redovisning, att vara insatt i lagar och regler. Men man behöver inte vara expert på allt, menar Camilla. I stället kan det vara viktigt att vara nyfiken och ha en förmåga att lyfta blicken, se framåt och vara proaktiv.

- Våga ställa frågor, säger Camilla. Du behöver inte ha alla svar själv. Om du ser att fraktkostnaderna ökat väsentligt jämfört med föregående år utan rimlig proportion med annat, fråga vad det kan bero på. Eller, om kunden har en enskild firma, fråga om kunden har funderat på att starta ett aktiebolag i stället, om det finns fördelar med det? 

Det är också viktigt att vara lyhörd och bygga ett förtroende hos kunden. 

- På sätt och vis kan man säga att en rådgivare behöver vara en form av kameleont, säger Camilla. Att kunna anpassa sig i tal, skrift och till kundens seder och behov. Det blir ett sätt att visa att du förstår verksamheten och ökar kundens förtroende för dig. 


Analytisk förmåga 

En bra rådgivare är analytisk och har förmågan att skapa sig en överblick. Rådgivaren ska kunna skaffa sig en övergripande kännedom om risker och möjligheter som kundföretaget kan stå inför. Så att frågor kan väckas till kunden och risker och möjligheter identifieras. 

- Ställ frågor utifrån den helhetsbild du får, säger Camilla. Jag ser att ni inte har någon budget, har ni funderat på att arbeta med det? Är det något jag kan hjälpa till med? Eller, jag vet att ni inte arbetar med kostnadsställeredovisning men jag tror att det skulle underlätta för er. Har ni funderat på det? Ni redovisar enligt K2 men jag tror det skulle vara bättre för er att redovisa enligt K3. Ska vi ta ett möte och diskutera vad det skulle innebära?


En spelare i kundens fotbollslag 

En punkt som Camilla lyfter fram som extra viktig är förmågan att vara en lagspelare.  

- Jag brukar säga att vi redovisningskonsulter ska vara en medspelare till kunden. En lagmedlem. Jag ser oss som ett fotbollslag där vi vinner tillsammans, säger Camilla. 
Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top