Woman with shoulder length hair and grey sweater sitting down using laptop, black and white face watch on left hand, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomiapril 25, 2022

Välj specialanpassade system för skatt och bokslut

Efter:André Bodin
När möjligheten till integration mellan olika system blir allt vanligare så ökar det också möjligheten att arbeta med specialiserade lösningar som kan gå mer på djupet. Tack vare den digitala utvecklingen blir det allt enklare att integrera olika system med varandra. Det innebär att det inte nödvändigtvis alltid är den bästa lösningen att ha alla funktioner samlat i samma system. Tvärtom kan det vara en fördel att välja specialiserade system för olika uppgifter. Andre Bodin
 
”Utvecklingen går framåt och kraven ökar från användarna. För dem är det såklart smidigast om olika system kan prata med varandra och det är också något som blir alltmer standardiserat," säger André Bodin, som är produktexpert på Wolters Kluwer.
 

Missa inte att gå på djupet 

En lösning som samlar alla funktioner kan vara ett bra val för vissa. Men absolut inte alla, eftersom funktionaliteten behöver vara mer grundläggande. Ett system som är specialanpassat för att hantera skatteberäkning och deklaration kan i regel göra djupare analyser än en helhetslösning där skatt bara är en mindre del. 

Det är viktigt att göra ett aktivt val och inte gå i fällan att tro att det alltid är bättre att ha allt samlat på ett ställe, menar André. 

”Ett specialiserat system kan göra fler typer av beräkningar och täcka upp för fler scenarion. Företag med komplicerade bolagsstrukturer kan ofta inte använda de enklare systemen, till exempel.” 

Större flexibilitet  

Ett enkelt men ändå viktigt skäl till att jobba med flera system är att det ger en ökad flexibilitet vid eventuella avbrott. Om ett system går ner kan du fortsätta jobba med det andra, och vice versa. 

”Man lägger helt enkelt inte alla ägg i samma korg utan sprider ut systemrisken,” säger André. 

Kombinera system för skatt och bokslut  

Men det finns också vissa funktioner som kan vara bra att kombinera i samma system. Inte främst av tekniska skäl – förenkling för användaren med ett gemensamt gränssnitt används till exempel ofta som argument för gemensamma lösningar. Framförallt för att det också ger en extra kontrollfunktion. Skatt och bokslut är två sådana exempel. 

”Skatt bygger på bokslut. Så du vill göra en skattedeklaration på ett kvalitetsgranskat bokslut. Där kan det finnas en fördel av att samordna med en gemensam lösning,” säger André.  

Expertis viktigt 

Oavsett om man väljer att ha allt i samma system eller väljer att jobba med specialiserade system så är det viktigt att jobba med en leverantör som har expertis inom området, menar André. 

”Välj en leverantör som har kunskap och erfarenhet inom alla områden som de erbjuder lösningar inom. Oavsett om det är skatteprogram, bokslutsprogram, redovisningsprogram eller rapporteringsverktyg. På så sätt säkerställer du att du får det bästa stödet och den bästa hjälpen och kan leverera bäst värde till dina kunder.”
Om du vill lära dig mer
Lätt att göra rätt med Capego Bokslut och Capego Skatt.
André Bodin
Back To Top