People walking outside Office Building
Skatt & Ekonomiapril 08, 2022

Skattereduktioner i deklarationen 2022

Skattereduktioner är ett populärt sätt att gynna olika företeelser och grupper. Den 1 januari 2022 infördes tre nya skattereduktioner. Det innebär att det finns totalt 13 olika skattereduktioner som en fysisk person kan få i årets deklaration. I denna artikel tittar vi på förutsättningarna för att få de olika skattereduktionerna. Vi vill också uppmärksamma på risken att förlora möjligheten till skattereduktion om skatten inte räcker till. Vi ger tips på åtgärder som kan göras i deklarationen för att rädda situationen.

13 skattereduktioner för fysiska personer

En skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskar. En fysisk person kan få följande skattereduktioner i uppräknad ordning:

Skattereduktion för rot- och rutarbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Avräkning mot skatter

Huvudregeln är att skattereduktionerna räknas av mot:

 • kommunal inkomstskatt
 • statlig inkomstskatt
 • fastighetsskatt och
 • fastighetsavgift.

De får således inte räknas av mot till exempel egenavgifter, allmän pensionsavgift och kyrkoavgift. Expansionsfondsskatten är däremot en statlig inkomstskatt som man kan få skattereduktion emot. Om summan av skattereduktionerna överstiger summan av de skatter man kan få skattereduktion emot så tappar man överskjutande belopp. En skattereduktion som inte utnyttjas kan alltså inte sparas till ett senare beskattningsår.

Från huvudregeln finns undantag, följande skattereduktioner får bara räknas av mot kommunal inkomstskatt:  

 • skattereduktionen för arbetsinkomster det vill säga jobbskatteavdraget
 • skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning
 • den regionala skattereduktionen och
 • skattereduktionen för förvärvsinkomster.

Skattereduktionen för fastighetsavgift räknas av mot fastighetsavgiften och omfattar bara ålderspensionärer och personer som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Eftersom man inte kan spara en skattereduktion bör man, innan man exempelvis planerar en ombyggnation av sitt hus eller en investering i ett mindre företag göra en preliminär skatteberäkning för att se om det finns ett utrymme för de skattereduktioner man vill utnyttja. Kan man inte utnyttja en skattereduktion det aktuella året bör man göra vissa överväganden, se mer nedan.

Skattereduktion för fastighetsavgift för pensionärer

En pensionär som har varit bosatt i ett småhus under hela 2021 kan få fastighetsavgiften för detta småhus begränsad till fyra procent av inkomsten. Begränsningen sker genom en skattereduktion som motsvarar den del av fastighetsavgiften för småhuset som överstiger fyra procent av inkomsten. Skattereduktionen medges personer som:

 • har fyllt 65 år vid ingången av 2021
 • har fått sjuk- eller aktivitetsersättning under någon del av 2021 eller
 • har fått ersättning under 2021 enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom EES, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- och aktivitetsersättning.

Reduktionen ges inte till dödsbo efter en person som avlidit under 2021 eller tidigare.

Vid beräkning av skattereduktionen fastställs ett spärrbelopp som är fyra procent av summan av:

 • beskattningsbar förvärvsinkomst och
 • överskott av kapital (eventuellt underskott av kapital beaktas inte).

Spärrbeloppet får inte vara lägre än 3 250 kronor för 2021. Det innebär att skattereduktion inte medges om fastighetsavgiften för småhuset är 3 250 kronor eller lägre.


Exempel:

Adam är 70 år och äger en fastighet med ett taxeringsvärde på 3 000 000 kr. Han har en beskattningsbar inkomst på 100 000 kr och ett överskott av kapital på 5 000 kr. Fastighetsavgiften är 8 524 kr.

Spärrbeloppet blir 105 000 kr x 0,04 = 4 200 kr.
Skattereduktionen blir 8 524 kr - 4 200 kr = 4 324 kr och han får betala 4 200 kr i fastighetsavgift.
 

Skattereduktion för sjöinkomst

Den som haft sjöinkomst under 2021 får en skattereduktion som uppgår till:
– 14 000 kronor vid anställning på EES-handelsfartyg som går i fjärrfart och
–  9 000 kronor vid anställning på EES-handelsfartyg som går i närfart.

Personer som bara haft sjöinkomst under en del av 2021 får skattereduktion med 1/365 av respektive belopp för varje dag med sjöinkomst.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift betalas av obegränsat skattskyldiga som omfattas av svensk socialförsäkring. Den beräknas på inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete upp till och med 550 374 kronor (8,07 inkomstbasbelopp). Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i underlaget och inte heller pension.

Avgiften är sju procent och skattereduktion medges för hela beloppet. Den högsta pensionsavgiften och därmed den högsta skattereduktionen blir därmed 38 500 kronor.

Personer födda före 1938 betalar ingen allmän pensionsavgift. Man betalar inte heller någon avgift om de sammanlagda förvärvsinkomsterna är lägre än 20 135 kronor. Eftersom grundavdraget är lika stort som den fastställda förvärvsinkomsten behöver man vid låga inkomster en förvärvsinkomst på cirka 25 000 kronor för att inkomstskatten ska bli så hög att skattereduktion kan göras för hela den allmänna pensionsavgiften.

Jobbskatteavdrag

Arbetsinkomster ger rätt till jobbskatteavdrag, vilket är en skattereduktion mot kommunal inkomstskatt. Till arbetsinkomster räknas bland annat:

 • lön, och skattepliktiga förmåner och arvoden,
 • sjuklön från arbetsgivare
 • avgångsvederlag
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • utbildningsbidrag för doktorander
 • Marie Curiestipendium
 • vissa bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden
 • tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet (hobby med mera) och
 • inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Till arbetsinkomster räknas även inkomst från utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige och inkomst av utomlands bedriven aktiv näringsverksamhet under förutsättning att dessa inkomster beskattats i Sverige.

Jobbskatteavdrag medges inte för exempelvis:

 • sjukpenning, föräldrapenning och andra liknande ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan
 • ersättning från arbetslöshetskassa
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning
 • pension
 • konstnärspension
 • egen arbetsskadelivränta
 • ersättning vid förlorad arbetsförtjänst eller
 • ersättning från vinstandelsstiftelse.

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora arbetsinkomsterna är samt hur gammal man är. Har man fyllt 65 år får man ett högre jobbskatteavdrag för sina arbetsinkomster än de som är yngre. Har man inte bott i Sverige under hela 2021 beräknas jobbskatteavdraget till 1/12 för varje hel eller del av månad som man bott eller vistats i Sverige.

Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Den som fått utbetalt sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan under 2021 har rätt till skattereduktion. Motsvarande ersättningar från utlandet ingår också i underlaget.

För att beräkna skattereduktionen multiplicerar man underlaget upp till 120 428 kronor (2,53 prisbasbelopp) med 4,5 procent och överstigande underlag med 2,5 procent. Summan multipliceras med skattesatsen i din hemkommun.


Exempel:
Eva har fått sjuk- och aktivitetsersättning med 200 000 kr under 2021 och skattesatsen i hemortskommunen är 31,00 %.

Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning blir 2 291 kr enligt följande beräkning:
4,5 % x 120 428 kr = 5 419,26 kr
2,5 % x 79 572 kr (200 000 – 120 428) = 1 989,3 kr
7 408,53 kr x 31,00 % = 2 296 kr (öretal bortfaller).

En person som inte bott i Sverige eller stadigvarande vistats här under hela 2021, får skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning med 1/12 för varje hel månad eller del av månad som personen bott eller vistats i Sverige.
 

Skattereduktion för förvärvsinkomster

En av årets nya skattereduktioner är den man får mot förvärvsinkomster. Den är ett resultat av så kallad grön skatteväxling. Höjda miljöskatter ger utrymme för att sänka inkomstskatten genom en skattereduktion.

Storleken på skattereduktionen är 1 500 kronor för 2021. För personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst mellan 40 000 kronor och 240 000 kronor är skattereduktionen i stället 0,75 procent av skillnaden mellan den beskattningsbara förvärvsinkomsten och 40 000 kronor.


Exempel:

Samirs förvärvsinkomst uppgår till 230 000 kr. Hans skattereduktion blir 0,75 % x (230 000 – 40 000) = 1 425 kr.
Alice som har ett sommarjobb tjänar 50 000 kr. Hennes skattereduktion blir 0, 75 % x (50 000 – 40 000) = 75 kr.
 

Regional skattereduktion för boende i vissa områden

Från och med den 1 januari 2020 finns en skattereduktion för personer som bor i glesbygd. Skattereduktionen är 1 675 kronor per år och gäller personer som den 1 november 2020 var folkbokförda i någon av följande kommuner:

 • Dalarnas län: Avesta, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner.
 • Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers och Söderhamns kommuner.
 • Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
 • Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner.
 • Värmlands län: Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.
 • Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och Åsele kommuner.
 • Västernorrlands län: Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner.
 • Västra Götalands län: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner.

För personer som är enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag räknas skattereduktionen som ett statligt stöd av mindre betydelse. Därför behöver man ange under övriga upplysningar i deklarationen vilka andra stöd av mindre betydelse, så kallade de minimis-stöd, som man har fått under beskattningsåret och föregående två år, det vill säga åren 2019, 2020 och 2021. Uppgiftsskyldigheten gäller bara om stöden totalt överstiger 150 000 kronor.

Skattereduktion för underskott av kapital

Vid underskott av kapital upp till 100 000 kronor medges skattereduktion med 30 procent. Om underskottet är större medges skattereduktion med 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor.

Detta gäller inte till den del underskottet består av ett investeraravdrag. Maximalt investeraravdrag är 650 000 kronor och är värt 30 procent rakt av. Det motsvarar alltså en sänkt skatt på 195 000 kronor oavsett hur stort underskottet i kapital blir. 


Exempel:

Adina har betalat 150 000 kr i ränta. Hon har dessutom köpt andelar i ett mindre företag i samband med nyemission för 100 000 kr och kan få ett investeraravdrag på 50 000 kr. Hennes totala underskott av kapital är därmed 200 000 kr. Skattereduktionen räknas fram på följande sätt:

30 % på 50 000 kr = 15 000 kr (investeraravdraget)
30 % på 100 000 kr = 30 000 kr
21 % på 50 000 kr = 10 500 kr
Summa skattereduktion blir därmed 55 500 kr.
 

Skattereduktion för rot- och ruttjänster

Den som anlitat någon för rot- eller rutarbeten eller fått en skattepliktig förmån av rot- eller rutarbeten kan få en skattereduktion på max 75 000 kronor varav maximalt 50 000 kronor får användas till rottjänster. Man kan även uttrycka det som att 25 000 kronor av skattereduktionen är öronmärkt för ruttjänster.

Det finns tre olika varianter som ger skattereduktion:

 1. Fakturamodellen ger rätt till en skattereduktion och förutsätter att ett företag som är godkänt för F-skatt anlitas. Säljaren av tjänsten fakturerar 50 procent av arbetskostnaden för rutarbeten respektive 70 procent av arbetskostnaden för rotarbeten. Resterande del ska säljaren ansöka om att få utbetalt från Skatteverket. När utbetalning sker tillgodoräknas köparen en preliminär skattereduktion. Köparen får i detta sammanhang ett meddelande från Skatteverket med uppgifter om den preliminära skattereduktionen. I samband med deklarationen blir den preliminära skattereduktionen slutlig och förtrycks på blanketten.
 2. Förmån av hushållsarbete uppkommer när arbetsgivaren betalat för rut- eller rot-tjänster. Även i detta fall medges en skattereduktion motsvarande 50 procent av arbetskostnaden för rutarbeten och 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten. Arbetsgivaren lämnar kontrolluppgift där både förmånen och underlaget för skattereduktionen framgår. Utifrån dessa uppgifter förtrycks både förmånen och skattereduktionen i inkomstdeklarationen.
 3. Tjänster utförda av privatperson kan också ge skattereduktion under förutsättning att personen inte är näringsidkare och att ersättningen redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration. Den skattereduktion som medges i detta fall är ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna på ersättningen. Köparen får meddelande från Skatteverket om sin preliminära skattereduktion. Den förtrycks i inkomstdeklarationen och blir slutlig i och med deklarationen. Den förenklade arbetsgivardeklarationen som lämnas när en privatperson anlitar en annan privatperson fungerar också som en kontrolluppgift för den som utfört arbetet.

Har man inte tillräckligt mycket skatt att få skattereduktion emot blir man återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktion som inte blir en slutlig skattereduktion. Det är därför viktigt att göra en preliminär skatteberäkning för det aktuella beskattningsåret innan man börjar med exempelvis en större ombyggnation, för att försäkra sig om att det finns ett skattemässigt utrymme för att kunna tillgodogöra sig skattereduktionen.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Ytterligare en ny skattereduktion vid årets skatteberäkning är den som ges för installation av grön teknik. Skattereduktionen ersätter det statliga stöd som fysiska personer tidigare kunde söka i samband med installation av solceller, lagring av egenproducerad el och för installation av en laddningspunkt till elfordon.

Denna skattereduktion är utformad med den så kallade fakturamodellen som vi känner igen från rut- och rotavdraget. Det innebär att köparen får en preliminär skattereduktion i samband med betalningen av fakturan och en slutlig skattereduktion i deklarationen. Till skillnad från rut- och rotavdraget så är underlaget för denna skattereduktionen både arbets- och materialkostnaden för installationen.

Skattereduktion ges vid:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Eftersom fakturamodellen tillämpas är den preliminära skattereduktionen ifylld i deklarationen.

Skattereduktion för gåva

Skattereduktion medges för gåvor som lämnas i form av pengar till ideella organisationer som främjar social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning. Mottagaren ska vara en stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som är registrerat som en godkänd gåvomottagare hos Skatteverket. Listan med godkända gåvomottagare finns här: Skattereduktion för gåvor och godkända gåvomottagare. Den uppdateras kontinuerligt och det är viktigt att kontrollera i listan att den aktuella organisationen var godkänd vid gåvotillfället.

För att få skattereduktionen ska man ha fyllt 18 år senast den 31 december 2021. Varje gåva ska uppgå till minst 200 kronor och sammanlagt minst 2 000 kronor under 2021. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet på gåvor upp till 6 000 kronor. Det innebär att skattereduktionen får vara högst 1 500 kronor.

Gåvomottagen är skyldig att lämna kontrolluppgifter för mottagna gåvor till Skatteverket och gåvogivaren får motsvarande information, såvida inte gåvogivaren varit anonym. Är gåvan inte förtryckt i deklarationen begär man rättelse under Övriga upplysningar genom att ange den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet. Det räcker att visa underlaget vid en eventuell förfrågan från Skatteverket.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Du kan få skattereduktion om du under 2021 uppfyller fyra krav. Du ska ha:

 1. framställt mikroproduktion av förnybar el
 2. matat in förnybar el och tagit ut el i en och samma anslutningspunkt,
 3. haft en säkring på högst 100 ampere i anslutningspunkten och
 4. anmält till nätinnehavaren att du framställer förnybar el och matar in denna i anslutningspunkten.

Underlaget för reduktionen är antalet kilowattimmar, kWh, som har matats in i anslutningspunkten under 2021, maximalt så många kWh som har tagits ut i anslutningspunkten och dessutom maximalt 30 000 kWh. Själva skattereduktionen är 60 öre per kWh. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kWh är den högsta skattereduktion 18 000 kronor per år. Underlaget är förifyllt i inkomstdeklarationen.

Om den som begär skattereduktion är ett företag får skattereduktion bara tillåtas om den uppfyller villkoren för att anses vara stöd av mindre betydelse enligt vissa EU-förordningar. Även juridiska person kan få denna skattereduktion.

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Den tredje nyheten för i år är en tillfällig skattereduktion som personer med arbetsinkomster mellan 60 000 och 500 000 kronor får under 2021 och 2022. Syftet med denna skattereduktion är att kompensera för ökade arbetskostnader på grund av pandemin.

Arbetsinkomster definieras på samma sätt som för jobbskatteavdraget, se ovan.
Skattereduktionen är som högst 2 250 kronor och beräknas så här:

 Arbetsinkomst  Skattereduktion
 60 001–239 999 kr  1,25 procent av skillnaden mellan arbetsinkomsten och 60 000 kr
 240 000–300 000 kr  2 250 kr
 300 001–499 999 kr  2 250 kr minskat med 1,125 procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger 300 000 kr

Missa inte dina skattereduktioner 

De tretton skattereduktionerna medges i ovan nämnd turordning. Kan man inte utnyttja sina skattereduktioner på grund av att de skatter som kan reduceras inte räcker till förlorar man skattereduktionen, den kan alltså inte sparas till ett senare år.

Det är viktigt att göra en preliminär skatteberäkning redan under beskattningsåret, exempelvis innan en ombyggnation påbörjas eller för att avgöra om man behöver realisera tillgångar. Men även när man sitter med deklarationen har man ett visst handlingsutrymme. Gör alltid en skatteberäkning för att kontrollera att samtliga skattereduktioner kan utnyttjas. I Wolters Kluwers Skatt och i Capego Skatt, i skatteberäkningen, finns en bra uppställning som du kan ta hjälp av.

Om skatten inte räcker till kan exempelvis följande åtgärder göras i deklarationen:
 • Återför uppskovsbelopp som kan finnas på grund av tidigare bostadsbyte eller på grund av andelsbyten som utförts under åren 1999-2002.
 • Se över fördelningen av ränteavdrag mellan makar om de har gemensamt betalningsansvar för lånet.
 • Återför avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i näringsverksamhet. Tänk dock på att skattereduktionen inte kan räknas av mot de socialavgifter som ska betalas på återföringen, bara mot skatten.

Omfördelning av skattereduktioner

Både skattereduktion för rut- och rottjänster och skattereduktionen för installation av grön teknik kan omfördelas mellan personer som tillhör samma hushåll.

Den person som övertar en skattereduktion måste också uppfylla villkoren för skattereduktionen. Det innebär till exempel att ett rotavdrag bara kan föras över till någon som är ägare till den aktuella bostaden.

När omfördelningen görs i inkomstdeklarationen är det den slutliga skattereduktionen som omfördelas. Den preliminära skattereduktionen ligger kvar på den överlåtande personen. Det kan innebära ytterlige skatt att betala för den överlåtande personen, medan den som får skattereduktionen tilldelad får mindre skatt att betala.


Exempel:
Claudia och David är gifta och har ansökt om skattereduktion på 50 000 kr för rotarbete i sin gemensamt ägda bostad, 25 000 kr i skattereduktion var. Senare samma år vill de installera solceller på fritidsbostaden, som bara Claudia äger. Skattereduktionen för grön teknik är på 40 000 kr.

Den skatt som Claudia har betalat under året räcker dock bara till en slutlig skattereduktion på 40 000 kr.

Hon kan föra över sitt rotavdrag på 25 000 kr för den gemensamma bostaden till David. David kan nyttja 50 000 kr i skattereduktion för rotarbete och Claudia kan nyttja 40 000 kr för grön teknik.
 

Hur gör man omfördelningen?

I inkomstdeklarationens pappersblankett ska båda personerna begära omfördelning under Övriga upplysningar genom att kryssa i rutan för omfördelning och ange namn och personnummer på den som man överlåter skattereduktionen till respektive övertar den från.

I e-tjänsten för deklarationen begär man omfördelning under menyvalet Ändra och väljer Skattereduktioner och därefter Rotarbete, Rutarbete eller Grön teknik.

Detta innehåll är från skatteinformationen

Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Back To Top