Group of young people analyzing stock market data at trading desk
Skatt & Ekonomijanuari 18, 2021

Överkurs vid nyemission – nu möjligt att klassificera som bundet eget kapital

Från den 1 januari 2021 kan aktiebolag välja om överkurs vid nyemission ska hänföras till fritt eller bundet eget kapital.

Det innebär att om betalning för aktier som ges ut vid nybildning eller nyemission överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet i balansräkningen tas upp i en bunden överkursfond eller i en fri överkursfond. Beloppet kan även fördelas mellan de två fonderna.

Överkursfond

Överkursfonden var fram till och med den 31 december 2020 en fri fond och utgjorde fritt eget kapital. Från och med den 1 januari 2021 delas överkursfonden upp i en bunden överkursfond och en fri överkursfond. Medel som finns i överkursfonden vid utgången av år 2020 förs till den fria överkursfonden.

De nya reglerna möjliggör att kapital som tillförts en bunden fond kan användas i en fondemission innan dessa medel finns fastställda i en balansräkning.

Läs mer på BFNs hemsida angående ändringar i K2 och K3 >>

Back To Top