Juridiknovember 08, 2023

Maximera advokatföretagens lönsamhet: Utnyttja KPI:er och teknik för välgrundat beslutsfattande

I det snabba landskapet av advokatbyråer är det av största vikt att uppnå lönsamhet. Denna sammanfattning gräver i den kritiska rollen för Key Performance Indicators (KPI) för att förstå och förbättra en advokatbyrå prestanda.

Nyckelindikatorer (KPI:er) och mätning och övervakning av data som är relevanta för att identifiera lönsamma frågor är nyckeln till detta. De är viktiga verktyg för att mäta och utvärdera advokatbyråns resultat och ger en objektiv bild av effektivitet och lönsamhet.

Några nyckeltal som är relevanta för att förbättra lönsamheten är:

- Vinstmarginal per fråga: Beräkna de intäkter som genereras minus de direkta kostnaderna i samband med ärendet. Detta ger en tydlig bild av den individuella lönsamheten i varje enskilt fall.
- Tid som faktureras av varje advokat i varje fråga: Mäter den procentandel av fakturerbar tid som advokaten faktiskt spenderar på fall. En hög ränta indikerar en bra fördelning av resurser.
- Genomsnittlig tid per ärende: Bedömer den genomsnittliga tiden som spenderas på varje ärende. Hjälper till att identifiera fall som kan ta längre tid än nödvändigt.
- Genomsnittlig intäkt per kund: Beräknar hur mycket intäkter du genererar i genomsnitt per kund. Kan avslöja vilka kunder som är mer lönsamma och förtjänar särskild uppmärksamhet.

Att samla in och analysera information och data som gör det möjligt för oss att spåra dessa nyckeltal är avgörande för att bestämma kostnadseffektiviteten för [juridiska] frågor. Några relevanta uppgifter är:

  • Intäkter och kostnader per fall: Noggrant spåra intäkter och kostnader i samband med varje fall, från juridiska avgifter till utredningskostnader.
  • Tid som spenderas: Exakt spåra den tid som spenderas på varje uppgift och materia. Detta hjälper till att förstå om tiden används effektivt.
  • Falltyp: Klassificera fall efter typ, komplexitet och övningsområde. Vissa områden kan vara mer kostnadseffektiva än andra.
  • Kund- och företagsstorlek: Identifiera vilka de mest lönsamma kunderna är och om det finns en korrelation med företagsstorlek.

Att utvinna och övervaka all denna information och alla dessa uppgifter kräver att den kodifieras till ett system som gör det möjligt att kontrollera och utnyttja den, och i denna mening är tekniken den viktigaste bundsförvant och spelar en avgörande roll i denna process. Med programvara för hantering av juridisk praxis som Kleos kan användaren bearbeta informationen, analysera värdena och extrahera mätvärdena för att arbeta med att förbättra lönsamheten i vår verksamhet.

Hanteringsprogrammet hjälper till att centralt övervaka ärenden, fakturerade belopp och den tid som spenderas, vilket underlättar korrekt registrering av de timmar som spenderas på varje uppgift och deras fördelning till specifika frågor.

Detta är ett viktigt analysverktyg för att undersöka trender, identifiera förbättringsområden och fatta datadrivna beslut. Jämförande benchmarking mellan olika perioder är en viktig praxis för att bedöma utvecklingen och utvecklingen av advokatbyrån, liksom riktigheten i beslutsfattandet.

Att förbättra lönsamheten i advokatbyråer är ett uppnåeligt mål genom en kombination av dataanalys, KPI-spårning och integration av avancerad teknik. Genom att förstå nyckeldata och regelbundet utvärdera resultat genom månatliga jämförelser kan advokatbyråer identifiera förbättringsområden, fatta välgrundade beslut och anpassa sina strategier för att uppnå hållbar tillväxt och optimal lönsamhet.
För mer information om Kleos, besök >

Back To Top