3 personer i möte
Skatt & Ekonominovember 17, 2021

Vad är viktigt att tänka på inför koncernbokslut?

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Slutet på året innebär att det är tid för bokslut, vilket för vissa också innebär att det är dags att börja planera inför koncernbokslut. I den här artikeln går vi igenom vad som kan vara bra att tänka på.

Vem behöver göra ett koncernbokslut?

Koncernbokslut måste enligt årsredovisningslagen upprättas om mer än ett av nedanstående villkor är uppfyllda:

  • Fler än 50 anställda (medeltal)
  • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Här kan du läsa mer om kraven på koncernbokslut >>

Förbered bokföringen i god tid

Ett vanligt misstag många gör är att inte börja planera inför koncernbokslut i tillräckligt god tid. Ha koncernredovisningen i åtanke redan när du gör årsredovisning för dotterbolagen. Det är bra att börja förbereda redan nu innan årsskiftet, och att anpassa redovisningen i de olika koncernbolagen inför bokslutsperioden. Några förslag på förberedelser följer nedan.

  • Ta fram underlag för förvärvanalyser. Du behöver till exempel ta fram är förvärvspris samt värdera koncernföretagens tillgångar och skulder vid förvärvet.
  • Förbered eventuella förändringar av aktieinnehav i dotterföretag. Har det exempelvis tillkommit eller förvunnit några bolag genom förvärv eller försäljningar?
  • Om det finns utländska dotterbolag, ta fram info om vilka valutakurserna som ska användas för året.
  • Stäm av fordringar och skulder. Bokför interna fordringar och skulder på separata konton.
  • Förbered information om intern försäljning.

Håll dig uppdaterad på regelverk

Om du inte gjort ett koncernbokslut på länge så kan kapitel 9 i K3 ha uppdaterats sen sist. Ett exempel på en nyligen gjord uppdatering är att punkten 9.3 som anger att ett SPE ska konsolideras i koncernredovisningen har upphävts. Detta gäller från och med den 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare. Om du känner dig ringrostig så kan det vara bra att friska upp minnet med en utbildning.

Ha koll på ditt program för koncernbokslut

Eftersom koncernbokslut inte är något du sitter med varje dag så är det möjligt att du är lite ovan att använda programmet för koncernredovisning. Då kan det kan innebära att det tar extra tid för dig att sätta dig in i hur det fungerar, tid som du kanske inte hade räknat med. Om du känner dig osäker – gå en utbildning i hur du använder programmet. Det sparar dig tid och gör att du kan arbeta mer effektivt.

Utforska våra utbildningar
Läs mer om våra utbildningar som hjälper dig använda Koncernprogrammet från Wolters Kluwer fullt ut. Vi hjälper dig att få ut maximalt av programmet och ger dig insyn i alla funktioner och finesser.
Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top