a man and a woman in business casual attire standing and reviewing information on a laptop
Skatt & Ekonomidecember 21, 2022

Inför bokslutet: skattereduktion för inventarier

I oktober 2021 antog riksdagen regeringens förslag om en tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under kalenderår 2021. Även om skattereduktionen ska begäras i samband med inkomstdeklarationen måste man ta hänsyn till dessa regler redan vid bokslutsarbetet.

Bakgrund

Under pandemin drog många företag ner på sina investeringar. Som en åtgärd för att öka investeringarna och också påverka företag att tidigarelägga planerade investeringar, lämnade regeringen en proposition om skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade kalenderår 2021. Denna lag antogs senare av Riksdagen. 

Reglerna i korthet

Skattereduktionen gäller för alla fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet som investerat i materiella inventarier under kalenderår 2021. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet och gäller för inventarier som ger rätt till värdeminskningsavdrag.

Underlaget för skattereduktion är anskaffningsvärdet för materiella inventarier som förvärvats genom köp, byte eller egen tillverkning under år 2021. Även utgifter för byggnadsinventarier och markinventarier får ingå i underlaget. Det finns förtydligande regler om vad som inte får ingå i underlaget. Likaså finns ytterligare regler mot missbruk av reglerna, exempelvis vid förvärv inom intressegemenskap samt vissa leasingsituationer.

För rätt till skattereduktion ska inventarierna fortfarande tillhöra verksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller närmast därefter. 
Skattereduktionen medges det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022, eller om beskattningsåret inte avslutas då, det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Om skattereduktionen inte kan utnyttjas det året, får den sparas ett år för att utnyttjas året därpå. 

Skattereduktionen ska inte behandlas som ett näringsbidrag. Det innebär att den inte minskar anskaffningsvärdet för inventarierna. Företaget får alltså både en skattereduktion och värdeminskningsavdrag på hela anskaffningsvärdet.

Ta hänsyn till skattereduktionen redan vid bokslutet

Skattereduktionen ska begäras i samband med inkomstdeklarationen. Du bör dock ta hänsyn till dessa regler redan vid bokslutsarbetet när du gör din skatteberäkning och bokför årets skatt.

Som grundförutsättning är det viktigt att du har kontroll över när inventarierna anses vara anskaffade och att de finns vid kvar vid utgången av beskattningsåret 2022. Om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022 ska inventarierna finnas kvar i verksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum. Så kan vara fallet om företaget har ett brutet räkenskapsår.

Skattereduktionen får räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Det innebär att även företag som har ett skattemässigt underskott för det aktuella beskattningsåret kan utnyttja skattereduktionen om företaget samtidigt betalar en fastighetsskatt/-avgift.

Då lagen är tillfällig är det viktigt att göra en bedömning av hur skattereduktionen kan utnyttjas på bästa sätt. Till exempel tillse att det finns tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Om du vill veta mer
Hos Skatteverket kan du läsa mer om vad som gäller.
Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top