specialmallar för årsredovisning
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

4 specialmallar för årsredovisning

Det finns olika lagkrav på hur en årsredovisning ska se ut, beroende på vilken typ av företag du gör årsbokslut för. I Capego finns flera specialmallar för olika typer av årsredovisningar. Förutom specialmallarna finns naturligtvis också årsredovisningsmallar för olika typer av företagsformer, exempelvis aktiebolag, enskild firma och handelsbolag. Här är några exempel på vilka mallar som finns att tillgå.

1. Bostadsrättsförening

Det som är utmärkande i mallen för bostadsrättsföreningar är att förvaltningsberättelsen är mer omfattande jämfört med exempelvis ett aktiebolag. Här finns också stöd för alla upplysningar som du kan tänkas behöva lämna i förvaltningsberättelsen. Det kan handla om uppgifter om styrelsen eller specifikationer om bostäder och lokaler. Rader i resultaträkningen är också anpassade efter upplysningskravet för en Brf, vilket innebär rubriker som driftskostnader, årsavgifter och hyror.

2. Trossamfund

Våra mallar för kyrkor och andra trossamfund är upprättade enligt enligt Svenska Kyrkans Redovisningskommittés (KRED) 2016. För dig som tidigare använt Kapell för att skapa årsredovisningen kan du mycket enkelt överföra data till Capego och jobba vidare i ett modernare molnbaserat program.

3. Kommun

För kommunal verksamhet finns en årsredovisningsmall som bygger på rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). Mallen innehåller de specifika krav som ställs på kommuner, till exempel vissa rader i resultaträkningen, balansräkningen och notupplysningar därtill.

4. Koncern

För dig som företräder en koncern ställs krav på att både koncernens och moderbolagets siffror redovisas på ett korrekt sätt och att noter konsolideras. I Capego finns en tilläggsmodul för koncernredovisning som underlättar arbetet och säkerställer att koncernbokslutet följer den senaste lagstiftningen. Import från Bokslut av alla dotterbolag och underkoncerner underlättar och automatiserar konsolideringen och summering av alla noter.

Back To Top