Business colleagues studying graphs on screen in meeting room
Skatt & Ekonomiapril 05, 2022

Allt du behöver veta om bruttovinstmarginal

Det är viktigt att håll koll på bruttovinstmarginalen i verksamheten för att ha en lönsam affär. I Capego kan du läsa av bruttovinstmarginalen både i Nyckeltalsrapporten och få en grafisk presentation i Analysdelen.

1. Vad är bruttovinstmarginal?

Bruttovinstmarginalen är det rörliga bidraget i ett handelsföretag för ytterligare en såld vara. Till exempel för ett företag som säljer tröjor motsvarar bruttovinstmarginalen priset på tröjorna minus kostnaden för att köpa in tröjorna. Bruttovinstmarginalen uttrycks ofta i procent. I exemplet ovan med ett försäljningspris på 100 kr per tröja och ett inköpspris på 60 kr per tröja blir bruttovinstmarginalen 40 kr eller 40%.

2. Vad är bra värde på bruttovinstmarginal?

Hur hög bruttovinstmarginal du behöver i procent beror på hur stor volym som säljs i verksamheten. Ett snittvärde på bruttovinstmarginal är ca 35% men det kan både variera mellan olika branscher och mellan olika typer av strategier inom en bransch. En lågprisaktör som satsar på hög volym kan hålla en lägre bruttovinstmarginal än en aktör som agerar inom det högre prissegmentet med lägre volymer.

3. Bruttovinstmarginal i olika branscher

Inom dagligvaruhandeln ligger bruttovinstmarginalen på ca 20-25%, medan det inom konfektion ofta krävs en bruttovinstmarginal på 40-60% för att ha en lönsam affär. Det som avgör vad som är en bra bruttovinstmarginal är hur mycket fasta kostnader som finns i verksamheten som skall täckas för att generera vinst.

4. Så analyserar du din bruttovinstmarginal.

Det är viktigt att jämföra bruttovinstmarginalen med andra aktörer i samma bransch, men även att analysera bruttovinstmarginalen över tid. Om många varor behöver reas ut sjunker bruttovinstmarginalen. En sjunkande bruttovinstmarginal kan även vara ett tecken på att det förekommer stölder inom verksamheten.

5. Så visas bruttovinstmarginal i Capego

I Capego kan du i Nyckeltalsrapporten och Analysdelen följa bruttovinstmarginalen över tid och på så sätt få tidiga signaler om det är något som behöver en fördjupad analys. I Nyckeltalsrapporten kan du också välja att lägga till definition och andra kommentarer. I Analysdelen finns det en flexibel och snygg grafisk presentation på din skärm där du också kan visa bruttovinst per månad och jämföra med andra nyckeltal.

Säljer du många varor och/eller tjänster krävs även en mer detaljerad uppföljning. Det går oftast att följa i ett lagerhanteringssystem, eller så kan Excel vara ett alternativ. Du kan exportera rapporterna i Capego till Excel.

Back To Top