Legal Operations
Skatt & Ekonomimaj 30, 2023

Därför är kunskap nyckeln till framtiden

Med hjälp av att aktivt arbeta med kunskap, kompetensutveckling och digitala verktyg i sin affärsutveckling kan redovisningsbranschen gå rätt rustad in i framtiden.

Vi lever i en tid där allt som kan kopieras kommer att kopieras. I en sådan verklighet blir det som inte kan kopieras mer värdefullt. Kunskap är ett bra exempel på det. I den här artikeln berättar vi varför redovisningsbyråer och ekonomiavdelningar ska satsa på kompetensutveckling för sina medarbetare.

Automatisering gör att enklare uppgifter försvinner

En av digitaliseringens stora konsekvenser är den ökade graden av automatisering i samhället. Det innebär att många enklare arbetsuppgifter kommer att automatiseras bort. Det är inte bara industrijobb, där många arbetsuppgifter tas över av robotar, som påverkas. Även tjänstemannajobb inom sektorer med stora administrativa inslag kommer att påverkas. Här är det inte robotar utan smarta program och algoritmer som tar över. Ekonomisk rapportering och administration är ett tydligt exempel på ett område som kommer att påverkas av detta.

Detta är givetvis en utmaning. Men det kan också ses som en möjlighet. För det är när efterfrågan på enklare tjänster blir mindre som kunskap kommer in i bilden. Med affärsutveckling genom att satsa på fler kunskapsintensiva tjänster så stärker tjänsteleverantören istället sin position. En redovisningsbyrå som går från administrativ leverantör till strategisk rådgivare är ett bra exempel. Tack vare ökade kunskaper så vidgar byrån också vilka områden den kan erbjuda rådgivning inom. En hållbarhetsredovisning är ett exempel på ett sådant område.

Information finns överallt – men hur ska den användas?

Idag finns oändliga mängder av information tillgänglig för oss. En sökning på nätet kan resultera i miljoner träffar på Google. Tack vare digitala program och system finns också stora mängder data tillgänglig.

Men som vi vet är kvantitet inte samma sak som kvalitet. Mer av något betyder inte automatiskt att det blir bättre. Tvärtom blir den största utmaningen att sålla i all information – och för det krävs kunskap. Det kan handla om allt från att tolka skattelagstiftning till att veta hur man kan använda finansiell data i sitt beslutsfattande.

För de experter som har kunskapen att göra detta öppnas stora möjligheter upp. Det kan vara både att ge råd till kunder i en roll som konsult eller att hjälpa kollegor i en roll som specialist på ett företag. Deras kunskap har nog aldrig varit mer värdefull än den är idag.

Medarbetare som känner att de utvecklas är mer nöjda

Kunskap gör inte bara dina medarbetare mer effektiva och produktiva. Det är också en framgångsfaktor för att göra dem mer nöjda med dig som arbetsgivare. Kompetensutveckling är viktigt för att en medarbetare ska utvecklas i sin roll och även för känna att hen ges bästa möjliga förutsättningar för att sköta sitt jobb effektivt.

Företag som jobbar aktivt med kompetensutveckling ökar chansen att behålla sin personal eftersom de inte i samma utsträckning behöver söka sig vidare i karriären för att utvecklas. Och när medarbetarna tids nog söker sig vidare så kommer deras nya medarbetare och chefer att imponeras av deras kunskaper och färdigheter, och vilket bidrar till att stärka den förre arbetsgivarens varumärke i branschen.

Om du vill lära dig mer 

  • Öka din kunskap med hjälp av våra utbildningar.
  • Arbeta effektivt med bokslut och skatt samt samarbeta med kunder med Capego.
  • Förbättra din rådgivning med hjälp av rapporter från Finsit.

Back To Top