Arial winding mountain road
Skatt & Ekonomioktober 06, 2021

Så bidrar Capego Skatt till en mer samordnad och effektiv deklarationsprocess

I deklarationstider är ekonomiarbetet extra hektiskt. Med många deklarationer som ska göras under en kort period är det viktigt att allt, trots hög press, blir rätt. Som redovisningsbyrå, med en lång klientlista och flera konsulter involverade i olika boksluts- och deklarationsprocesser, kan det ibland kännas svårt att få en tillfredställande ögonblicksbild av hur arbetet ligger till. 

Är du byråledare är det viktigt att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om hur långt i processen byrån har kommit med olika klienters deklarationer, vem som jobbar med vad, vilka anstånd som sökts och hur arbetet bör prioriteras. För att deklarationsprocessen ska fungera smidigt behöver alla snabbt kunna få veta hur arbetet löper på. Att ha en bra intern och automatiserad administration bidrar också till att kvaliteten i byråns leveranser och servicenivå ökar. 

Inbyggd kvalitetssäkring med statusuppdateringar i realtid

Det är inte ovanligt att man skapar egna manuella rutiner för att kunna samordna och bevaka hur deklarationsarbetet löper på för olika klienter. Något som både kostar tid och innebär onödig administration. 

Att snabbt kunna få en tydlig, aktuell statusuppdatering för olika klienter i olika faser av processen skapar trygghet för alla involverade. Det blir också lättar för andra på byrån att sätta sig in i olika deklarationer och snabbt kunna ge rätt svar till klienter som hör av sig.  

I Capego finns en inbyggd funktion för att göra det enklare för redovisningsbyråer att samordna och öka transparensen i det löpande arbetet. Tack vare den unika integrationen mellan Capego Bokslut och Capego Skatt får du snabbt kontroll på hur arbetet med bokslut och deklarationer löper på. Det är viktigt att ha en tydlig bild över aktuell status. Inte bara för sina egna kunder utan även ur ett övergripande perspektiv. Det gör att du enkelt kan bilda dig en uppfattning om statusen för alla byråns kunder och ta reda på vem som gör vad och hur processen går framåt.

I skatteprogrammet Capego Skatt visas status för deklarationerna dynamiskt i en och samma klientvy, med flera möjligheter att filtrera och sortera Klientlistan efter behov. Fliken Klienter är den första vyn du kommer till när du loggar in i systemet för att hantera byråns uppdrag och ger en snabb bild av nuläget. Med Capegos molnbaserade databas har alla berörda konsulter tillgång till samma information samtidigt. All information uppdateras automatiskt i realtid allteftersom klienternas bokslut och deklarationer hanteras i systemet, med olika status för olika kunder. På så sätt är det lätt att ta reda på och prioritera vad som bör göras härnäst, eller var processen eventuellt har fastnat. 

Stegvis deklarationsflöde skapar ordning och reda i hela byråns arbete

För att göra det enkelt att överblicka processen för olika klienter, följer deklarationsflödet i Capego Skatt fyra steg, med tydliga statusmarkeringar för: Påbörjad – Pågående – Väntar kvalitetssäkring – Kvalitetsgranskad. 

Flödet och stödfunktionerna i Capego är särskilt utvecklade för att förenkla och bidra till bättre ordning och reda i de administrativa ”kringprocesserna”. Klientlistans innehåll och dynamiska gränssnitt har utvecklats utifrån verkligt upplevda kundbehov och utmaningar i nära samarbete med Wolter Kluwers experter. Detta extra administrationsstöd underlättar både i planering och kommunikation, såväl internt som i dialogen med klienter och myndigheter.     

Flera av de pilotkunder som testat Capego Skatt framhåller också fördelarna med att ha all information samlad på ett ställe för att kunna arbeta mer samordnat och effektivt. Den inbyggda kopplingen mellan Capego Bokslut och Capego Skatt sparar mycket tid i deklarationsprocessen. 

Är du nyfiken på att titta närmare på Capego Skatt? 
Capego Skatt är ett av marknadens mest spännande och intuitiva skatteprogram för dig som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet med deklaration, analys och skatteberäkning. Allt detta kan du prova gratis, redan idag. Klientlistan är bara ett av många hjälpmedel i ditt löpande arbete i Capego Skatt.
Back To Top