Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?
Bezpłatny e-book

Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?

Pobierz ebooka

Od 1 lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. To dobry moment, aby managerowie placówek medycznych przygotowali się na zmiany. Pobierz nasz bezpłatny e-book, który jest nieocenionym przewodnikiem po nowych regulacjach. Znajdziesz w nim konkretne wytyczne dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla różnych grup pracowników oraz praktyczne porady, które pomogą Ci z sukcesem zrealizować ten proces.

Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?

Wdrożenie podwyżek i ustalenie ich prawidłowej wysokości wymaga podjęcia przez kierownika placówki wielu działań i to w odpowiednich terminach.

W ramach specjalnie przygotowanego e-booka przybliżymy planowane zmiany. Znajdziesz w nim:

  • informacje, jakich pracowników w placówce dotyczą podwyżki (np. czy osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych na podstawie umów cywilnoprawnych są nimi objęte);
  • działania, jakie należy podjąć w określonych terminach, aby wdrożyć podwyżki;
  • informacje o ile muszą wzrosnąć wynagrodzenia poszczególnych grup pracowników w placówkach;
  • wytyczne, w jaki sposób prawidłowo przypisać daną osobę do właściwej grupy zawodowej (w szczególności dotyczy to pielęgniarek oraz tzw. personelu niemedycznego);
  • jakie kary mogą grozić, w przypadku, gdy nie uda się wdrożyć podwyżek w wymaganych prawem terminach.
Nie pozwól, aby zmiany w prawie zaskoczyły Twoją placówkę! Zamów już teraz bezpłatnego e-booka pt. "Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?", aby ułatwić sobie wprowadzenie tegorocznych podwyżek płac minimalnych.
Zawartość e-booka "Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?"

E-book pt. "Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?" - omawia zagadnienia, takie jak:

  1. Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego dotyczące podwyżek minimalnych wynagrodzeń z dniem 1 lipca.
  2. Grupy zawodowe, współczynniki pracy oraz nowa siatka płac od lipca 2024 r.
  3. Od kiedy należy podnieść wynagrodzenie osobom wykonującym zawody medyczne, zgodnie z nowymi przepisami ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Masz pytania na temat zmian w wynagrodzeniach pracowników podmiotów leczniczych?

Fragment e-booka "Jak wdrożyć podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca?"

Sposób podwyższenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych powinien być dokonywany w drodze porozumienia zawieranego pomiędzy podmiotem leczniczym a związkami zawodowymi lub w razie ich braku przedstawicielami pracowników. Na zawarcie porozumienia ustawa daje stronom czas do 31 maja danego roku kalendarzowego. Po tej dacie kierownik podmiotu leczniczego samodzielnie wydaje zarządzenie w sprawie podwyżek. Musi to zrobić najpóźniej do 15 czerwca danego roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz i pobierz e-booka!

Pobierz e-booka, który przeprowadzi Cię przez przepisy dotyczące zmiany wynagrodzeń!

O Autorach

Alicja Kociemba
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Joanna Suchanowska
Adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzeniach za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. W Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy była koordynatorem kontroli czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.
Potrzebujesz rzetelnej i aktualnej wiedzy prawnej z zakresu ochrony zdrowia?
Future Ready Lawyer 2022 Survey findings
Poznaj LEX Ochrona Zdrowia!

To unikatowy serwis, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę prawną z zakresu ochrony zdrowia.

Możesz korzystać z bazy prawa i analiz ważnych problemów związanych z codziennymi obowiązkami managerów oraz pracowników placówek i praktyk medycznych, wzorów przydatnych dokumentów, wsparcia ekspertów oraz dostępu do certyfikowanych szkoleń online.

Back To Top