Początek 2023 r. to przede wszystkim czas wprowadzania zmian, których celem była poprawa, doprecyzowanie, bądź usunięcie wątpliwości w interpretacji przepisów. Tak było w przypadku Polskiego Ładu 3.0, który miał za zadanie naprawę wadliwych regulacji wprowadzonych pierwszą wersją Polskiego Ładu, ich odroczenie lub nawet likwidację. Podobnie było w przypadku licznych zmian wprowadzonych w podatku akcyzowym, czy w przepisach określających warunki udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Chociaż w tym ostatnim przypadku wprowadzono również istotne zmiany, które całkowicie zaskoczyły podatników i trudno powiedzieć, żeby były dla nich korzystne. Inaczej było w przypadku długo wyczekiwanych przepisów o fundacji rodzinnej, które pomimo pewnych zastrzeżeń, zostały dobrze przyjęte przez przedsiębiorców i doradców podatkowych.

Jednym słowem, rewolucję podatkową mamy już za sobą, a przynajmniej tak możemy powiedzieć patrząc na I połowę 2023 r. To, co może cieszyć księgowych, doradców podatkowych i przedsiębiorców, to nie tylko porządkowanie systemu podatkowego zamiast wywracania go do góry nogami, ale też mniejsza liczba zmian przepisów, z którymi musieli się zapoznać w tym czasie. Mniej zostało opublikowanych aktów z zakresu głównych ustaw podatkowych, przepisy wchodziły w życie z mniejszą częstotliwością i rzadziej bez żadnego vacatio legis. Poprawie uległ także sam proces legislacyjny – Sejm pracował nad przepisami dłużej, a projekty były częściej konsultowane.

Z pewnością te zmiany, szczególnie na tle ostatnich 2 lat, trzeba ocenić pozytywnie. Jednak wiele jeszcze zostaje do zrobienia i nasz system podatkowy trudno nazwać prostym i przyjaznym dla podatnika.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zmian prawa podatkowego „Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych – V edycja”. Celem publikacji jest omówienie skali zmian przepisów podatkowych w I półroczu 2023 r.

Wypełnij formularz, aby otrzymać raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać raport:

Zawartość raportu

W raporcie zmian prawa podatkowego znajdziesz m.in.:

  • zmiany przepisów podatkowych,
  • omówienie najważniejszych zmian przepisów w I połowie 2023 r. oraz komentarze ekspertów do tych zmian,
  • Krajowa Informacja Skarbowa,
  • statystyki wydanych orzeczeń oraz interpretacji,
  • omówienie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz orzeczeń wydanych przez polskie sądy,
  • trendy kontroli podatkowych,
  • co czeka podatników w nadchodzącej przyszłości.

Raport został przygotowany przez zespół ekspertów Wolters Kluwer

Fragment raportu

W I połowie 2023 r. możemy zauważyć znaczny spadek liczby aktów opublikowanych z zakresu prawa podatkowego. W porównaniu do roku 2022 zostało opublikowanych tylko 37,67% aktów. Jeżeli ten trend utrzyma się także w drugiej części roku, to będziemy mieli do czynienia z najmniejszą liczbą opublikowanych aktów podatkowych w ostatnich latach. W stosunku do roku 2022 r. byłby to spadek o 25%, a w porównaniu do roku 2021 aż o 30%.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku najwięcej aktów zostało opublikowanych z zakresu o.p. oraz VAT. Natomiast niewątpliwy leader z zeszłego roku, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, spadł aż na trzecią pozycję.

Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych.
Raport zmian prawa podatkowego – I półrocze 2023 r.

Komentarze ekspertów

Dane statystyczne zostały opatrzone komentarzami ekspertów, znanych i cenionych w branży księgowo-podatkowej.
Przedstawiamy wybrane fragmenty komentarzy.

Patrycja Kubiesa
Patrycja Kubiesa
Doradca podatkowy, wspólnik w spółce KiB

Wprowadzanie zmian w trakcie roku staje się powoli polską rzeczywistością. Największym problemem dla podatników staje się analiza  jaki w danym momencie przepis obowiązuje, a zwłaszcza od kiedy lub do kiedy należy go stosować.

mariusz-gumola-1
Mariusz Gumola
Doradca podatkowy, ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer Polska

Tym razem ustawodawca podatkowy zaoszczędził przedsiębiorcom z początkiem roku rewolucyjnych (i niefrasobliwych) zmian, w związku z czym biznes zamiast przyswajania kolejnych podatkowych nowinek mógł skupić się na porządkowaniu wcześniejszych („polsko-ładowych”) rozliczeń oraz na dalszym wdrażaniu rozwiązań będących odpowiedzią na zmiany z 2022 r.

Wojciech-Majkowski_640x960.jpg
Wojciech Majkowski

Radca prawny, doradca podatkowy, partner w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG

Problem praktyczny polega na tym, że polskie przepisy podatkowe, jak również przepisy unijnej dyrektywy PSD nie przewidują akurat literalnie obowiązku badania rzeczywistego właściciela w stosunku do wypłacanych dywidend – co stawia pod znakiem zapytania sposób stosowania znowelizowanych przepisów WHT do tego rodzaju płatności.

Senderowski Bartłomiej
Bartłomiej Senderowski
Doradca podatkowy, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Uchwała NSA ma doniosłe znaczenie dla podatników, którzy mierzą się z decyzjami zabezpieczającymi. Rozstrzygnięcie może przełożyć się na większy zakres ochrony podatników przed uznaniowością działań organów skarbowych.

pawel-ziolkowski
Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant

Polski Ład miał zmienić system podatkowy na lepsze. Udało się połowicznie – system niewątpliwie uległ zmianie… Konsekwencje reformy ponosimy do dzisiaj. I nie chodzi tu o to, że ktoś zyskał, a ktoś stracił, bo tak jest przy każdej zmianie, aczkolwiek w przypadku Polskiego Ładu zyskujących jest dziwnie mało. Chodzi o to, że liczenie danin publicznych – w szczególności składki zdrowotnej – stało się wiedzą tajemną niedostępną dla zwykłego podatnika (ubezpieczonego), a kłopoty mieli (i wciąż mają) także eksperci.

Jowita Pustul
dr Jowita Pustuł
Doradca podatkowy, radca prawny w PUSTULTAX, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przy wydaniu interpretacji ogólnej Minister Finansów postanowił zastąpić ustawodawcę i dopisać kilka kwestii, o których zapomniano w procesie legislacyjnym. W konsekwencji okazało się, że możliwe jest interpretowanie treści przepisów, mimo braku tych treści. Podatnicy zostali przy tym poinformowani, że „wykładnia językowa może nie wystarczać do ustalenia normy prawnej ustanowionej w określonym przepisie lub przepisach aktu prawnego” i w takim wypadku konieczne jest sięgnięcie do wykładni celowościowej. Czyli, w uproszczeniu, uznano, że skoro trudno zrozumieć treść przepisu, to należy zastanowić się nad tym, jaki cel przyświecał ustawodawcy.

Podatkowy rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych.
Raport zmian prawa podatkowego – I półrocze 2023 r.

Nie mam programu LEX Księgowość i chcę dowiedzieć się więcej na jego temat

kv-LEX-Ksiegowosc-1920x1280-v1
LEX Księgowość

LEX Księgowość to program online, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, wzory przydatnych dokumentów, innowacyjne narzędzia (wzorcowy plan kont, matryca stawek VAT) oraz wsparcie ekspertów.

Back To Top