Orzeczenia seryjne

– to orzeczenia o niemal identycznej treści w zakresie sentencji, opisu stanu faktycznego, jak i uzasadnienia prawnego. Na liście wynikowej prezentowane są jako grupa powiązanych orzeczeń, a nie jako pojedyncze pozycje. Dzięki ich pogrupowaniu lista wynikowa jest krótsza i bardziej czytelna.

Korzyść dla Ciebie:

Przeszukiwanie rozbudowanych list orzeczeń nie jest już tak czasochłonne jak wcześniej dzięki krótszej liście wynikowej. Zdecydowanie szybciej docierasz do orzeczeń, które popierają obrany przez Ciebie pogląd. Ponadto ograniczasz ryzyko przeoczenia istotnych orzeczeń.

Orzeczenia seryjne
Odtwórz film

Orzeczenia seryjne w praktyce

Dodatkowe wskazówki:

>> Możesz sam zdecydować i zapisać w ustawieniach konta, którą listę wynikową chcesz otrzymywać - standardową czy skróconą zawierającą orzeczenia seryjne.

>> Możesz przyjąć, że jeżeli w grupie orzeczeń seryjnych występuje orzeczenie z tezą, to dana teza jest właściwa dla wszystkich orzeczeń w tej grupie.

LEX Kompas Orzeczniczy
Twój kierunek pracy z orzeczeniami
Back To Top