autoTEZA – Funkcja Beta


AutoTeza to nowa funkcja, która wskazuje fragment orzeczenia zawierający informację o zagadnieniu poruszanym w orzeczeniu. Jak to działa?

W oparciu o istniejącą w LEX-ie bazę tez z orzeczeń, przy wykorzystaniu algorytmów Machine Learning, wskazujemy w orzeczeniach bez tez, fragmenty potencjalnie zawierające tezy.

W ten sposób znacznie przyspieszamy Twoją pracę z orzeczeniami, gdy nie masz czasu na zapoznawanie się z ich pełną treścią.

LEX Kompas Orzeczniczy
Twój kierunek pracy z orzeczeniami
Back To Top