Nowe wymagania BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe weszły w życie 17 listopada 2023 r. Pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów. 
Co to oznacza w praktyce?

Aby Cię wesprzeć w tych zmianach przygotowaliśmy bezpłatnego ebooka pt.  "Nowe przepisy BHP dla osób pracujących przy monitorach ekranowych", z którego dowiesz się jakie są główne zmiany, dotyczące:

 • korzystania z systemów przenośnych na danym stanowisku pracy
  -  jakie obowiązki ma pracodawca, jeżeli pracownik pracuje przy laptopie co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy? co powinien zapewnić w zakresie wyposażenia takiego stanowiska?
 • oceny warunków pracy na stanowiskach komputerowych i ergonomii, w tym jak zweryfikować organizację tych stanowisk i dokumentację pod kątem kontroli PIP w zakresie zgodności z nowymi wytycznymi BHP,
 • zapewnienia szkieł kontaktowych
  - to nowe rozwiązanie legislacyjne, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić również szkła kontaktowe korygujące wzrok, jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza będą potrzebne podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Dlaczego warto pobrać naszego ebooka?

 1. Dowiesz się, co należy uwzględnić podczas oceny warunków pracy na stanowisku komputerowym.
 2. Otrzymasz przykładową listę kontrolną oceny warunków pracy na stanowiskach komputerowych wraz z ich omówieniem.
 3. Zyskasz wiedzę, jaka jest odpowiedzialność za brak lub niekompletne przeprowadzenie oceny komputerowych stanowisk pracy.

Dla kogo nasz ebook? Dla wszystkich pracodawców, osób zarządzających, pracowników, pracowników służb BHP i działów kadrowych.

 
Zamów bezpłatnego ebooka pt. "Nowe przepisy BHP dla osób pracujących przy monitorach ekranowych" naszego eksperta Sebastiana Kryczki.

Zawartość ebooka

Ebook pt. "Nowe przepisy BHP dla osób pracujących przy monitorach ekranowych" przedstawia zagadnienia, takie jak:

 • Nowe wymogi w zakresie BHP oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, w tym m.in:
 •  ocena w zakresie potrzeby zmian i kluczowe definicje,
 • systemy przenośne – nieprzeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy,
 •  opieka zdrowotna - względem pracowników,
 • ergonomia systemów przenośnych,
 • wymagania w zakresie klawiatury, stołu, powierzchni roboczej oraz krzesła i zaprojektowanie stanowiska pracy.
 • Dostosowanie komputerowych stanowisk pracy do nowych minimalnych wymagań w zakresie BHP oraz ergonomii, w tym m.in:
 • zmiana stanu prawnego i konsultacje z pracownikami i komisja BHP,
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie stanowisk,
 • dostosowanie niezależne od miejsca usytuowania stanowiska,
 • wybór stanowisk, zakres i czas na ich dostosowanie oraz dokumentacja,
 • odpowiedzialność z tytułu niedostosowania lub niepełnego dostosowania stanowisk.
 • Ocena warunków pracy komputerowych stanowisk, uwzględniających nowe wymagania w zakresie BHP oraz ergonomii, w tym:
 • ocena komputerowych stanowisk pracy a ocena ryzyka zawodowego,
 • wskazanie właściwych osób do oceny, jej zakres i udokumentowanie,
 • odpowiedzialność za brak lub niekompletne przeprowadzenie oceny.
 • Lista kontrolna oceny warunków pracy komputerowych stanowisk pracy pod względem wymogów BHP oraz ergonomii.
 • Kontrola PIP przestrzegania przez pracodawcównowego rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w tym:
 • ustalenie zakresu zmian w przepisach oraz obowiązku ich stosowania,
 • przygotowanie się do kontroli - weryfikacja organizacji stanowisk pracy oraz dokumentacji,
 • obowiązki i uprawnienia stron w toku kontroli,
 • dokumentacja z kontroli oraz możliwe zastrzeżenia,
 • środki prawne inspektora,
 • możliwe odwołanie od decyzji nakazowej,
 • zawiadomienie inspektora o realizacji środków prawnych.
Nowe wymagania BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, co to oznacza w praktyce!

Fragment ebooka "Nowe przepisy BHP dla osób pracujących przy monitorach ekranowych"

 „(...) Z powyższej zasady wynika bardzo istotna kwestia - zapewnienie przez pracodawcę wyposażenia w postaci monitora stacjonarnego lub podstawki będzie obligatoryjne dopiero w przypadku, gdy dany system zostanie uznany za przeznaczony do użytkowania na danym stanowisku pracy - co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Powyższe wyposażenie nie będzie wymagane zarówno względem systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy jak również systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku - w przypadku wykonywania pracy przez mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy.”

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Wypełnij formularz i pobierz ebooka!


Dowiedz się więcej nt. nowych przepisów BHP, które dotyczą osób pracujących przy monitorach ekranowych.

O Ekspercie

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Były pracownik merytoryczny Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Autor kilkuset publikacji poświęconych problematyce prawa pracy oraz bhp, w tym komentarza do kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz wielu rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy.


Polecane rozwiązania

lex bhp
LEX BHP
Unikatowy serwis, dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę prawną z zakresu BHP.

Nasi eksperci dbają o wysoką jakość merytoryczną publikowanych treści. Korzystasz wyłącznie z aktualnych informacji, aktów prawnych i orzecznictwa – baza informacji w LEX BHP jest codziennie weryfikowana i aktualizowana w zakresie zachodzących zmian w prawie.

Nie umknie Ci żadna ważna informacja!
Back To Top