O czasopiśmie

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. nowym wydawcą czasopisma "Personel Plus" będzie HR RAZEM (formalnie reprezentowane przez CoachWise SA), z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31.
W sprawie zakupu czasopisma lub złożenia tekstu do publikacji zapraszamy Czytelników i Autorów do kontaktu: Paweł Sopkowski, [email protected], 691 387 487.

Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.


Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.


Magazyn ukazuje się co miesiąc od 2007 r. i jest dostępny w prenumeracie, salonach prasowych (Empik, Relay, Ruch) oraz w księgarni internetowej Profinfo.pl. Miesięcznik i dodatki specjalne otrzymują także wybrani aktywni klienci produktów elektronicznych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (LEX HR, LEX Kadry oraz LEX BHP).

Różnorodna tematyka z zakresu Human Resources Management, rekrutacji, prawa pracy, szkoleń, coachingu oraz rozwoju osobistego i pracowników zgromadzona jest w siedmiu działach: TEMAT NUMERU, LUDZIE i WYDARZENIA, RAPORT, HRM, EDUKACJA i ROZWÓJ, PRAWO, PO GODZINACH.

Mind Map
Mind Map Personelu Plus

Mind Mapy w przyjazny i przejrzysty sposób przedstawiają skomplikowane procesy, jakie zachodzą w firmach.


Dzięki mind mapie szybko i skutecznie przybliżysz sobie temat numeru, w którym pogłębiane są różnorodne zagadnienia, m.in. przywództwa, pracy zdalnej, wyzwań w obszarze HR, rozwoju talentów i wiele innych.

Zawartość

Czytając Personel Plus zyskujesz
Oferta czasopism Wolters Kluwer
Back To Top