Prawo29 grudnia, 2017

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego Książka tygodnia

Od poprzedniego wydania tej książki minęły ponad trzy lata. W tym czasie, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, Kodeksu karnego, a także wielu innych aktów prawnych, niektóre zadania realizowane przez kuratorów sądowych uległy bardzo poważnym przeobrażeniom. W konsekwencji niektóre fragmenty książki zdezaktualizowały się i wymagały ponownego opracowania, inne natomiast – w świetle nowych wytycznych kierownictwa resortu albo wskutek nowych doświadczeń zebranych w tym czasie – należało uzupełnić. Z tych względów, ale także z powodu nieustającego zapotrzebowania na niniejszą publikację sygnalizowanego wprost przez samych kuratorów lub za pośrednictwem Wydawcy, autorzy przystąpili do pracy nad czwartym już wydaniem Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego. Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż w 2015 r. zmarł dr Tadeusz Jedynak - inicjator powstania tej książki, który swoją wiedzą, osobowością i pasją w sposób bardzo poważny wpłynął na jej kształt i treść. Autorzy ufają, iż czwarte wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego jest kontynuacją wizji niniejszej książki wypracowanej przez dr Tadeusza Jedynaka.
Jakie zmiany wprowadzono w niniejszym wydaniu książki? Przede wszystkim została ona dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Minione 3 lata były bardzo bogate w zmiany prawa, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęły na wykonywane przez kuratorów zadania. Zmiany te, w niektórych przypadkach były na tyle poważne, iż wymusiły konieczność ponownego opracowania niektórych części (dotyczy to zwłaszcza dozoru elektronicznego). Do Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego dodano też nowy rozdział poświęcony nadzorowi, o którym mowa w art. 181a § 2 k.k.w. Od nowa zostały też napisane części poświęcone odebraniu przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub opiece oraz udziałowi kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.
Okres od trzeciego wydania Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego to także czas, w którym autorzy systematycznie pogłębiali swoje doświadczenia zawodowe, a ich poglądy na omawiane kwestie zyskały na jasności i zostały lepiej ugruntowane. Pewnym zmianom uległ też skład zespołu, bowiem niektórzy z jego członków odeszli ze służby kuratorskiej i nie mają już styczności z aktualną praktyką kuratorską. Ich zadania przejęli pozostali lub nowi członkowie zespołu, wskutek czego niektóre rozdziały otrzymały nowy kształt. W rezultacie trafia do rąk czytelników książka nie tylko poprawiona, ale w wielu częściach zasadniczo zmieniona.

 

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
Krzysztof Stasiak (redaktor naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top