Prawo08 grudnia, 2021

Rozstrzygnięcie LVI Konkursu „Państwa i Prawa”

Do udziału w LVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich.Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie:
przewodniczący – prof. A. Wróbel
członkowie – prof. R. Grzeszczak, prof. M. Jagielska, prof. D. Lis-Staranowicz, prof. A. Sakowicz, prof. K. Wierczyńska oraz prof. K. Kopaczyńska-Pieczniak – przedstawicielka Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 18 października 2021 r. postanowił:

A. za rozprawy habilitacyjne:
przyznać pierwszą nagrodę
dr. hab. Wojciechowi Ciszewskiemu (UJ) za pracę pt. „Zasada neutralności światopoglądowej państwa”,
nie przyznać drugiej nagrody.

B. za rozprawy doktorskie:
przyznać pierwszą nagrodę
dr. Michałowi Krajewskiemu (European University Institute) za pracę pt. „Relative Justice. The Judicial and Non-Judicial Review of European Union Legal Acts”,
nie przyznać drugiej nagrody,
przyznać dwa wyróżnienia:
dr Aleksandrze Orzeł-Jakubowskiej (UW) za pracę pt. „Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych”;
dr. Adrianowi Zbiciakowi (KUL) za pracę pt. „Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym”.

Ogłoszenie LVI Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Redakcja i Komitet Redakcyjny „Państwa i Prawa” składają serdeczne podziękowanie Członkom Sądu Konkursowego, Konsultantowi – prof. R. Mastalskiemu, Sekretarzowi Konkursu – Pani H. Wiącek oraz Sekretarzowi Redakcji – dr. M. Ziółkowskiemu za wkład wniesiony w organizację Konkursu.

Wykaz prac zgłoszonych do udziału w LVI Konkursie "Państwa i Prawa" - zobacz tutaj>>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top