Prawo31 sierpnia, 2018

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach Książka tygodnia

Książka jest skierowana do studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, a także dydaktyków zajmujących się prawem ochrony środowiska. Pojawiające się w książce stany faktyczne mogą również posłużyć w pracy: adwokatom, radcom prawnym, pracownikom administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom stykającym się z prawem ochrony środowiska.

Książkę podzielono na 10 rozdziałów. Są to kolejno:
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
udział społeczeństw w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska;
oceny oddziaływania na środowisko;
ochrona przed zanieczyszczeniami (prawo emisyjne);
gospodarowanie odpadami;
gospodarowanie wodami i ochrona wód;
ochrona i korzystanie z zasobów biosfery;
ochrona i korzystanie z zasobów geosfery;
prawne instrumenty ochrony środowiska;
odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska.

Do każdego z rozdziałów wyselekcjonowano adekwatne kazusy, schematy, wykorzystane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wykaz wybranej i wykorzystanej literatury.

Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane schematy, które ilustrują m.in.: formy ochrony przyrody w Polsce; rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska; zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000; sposób przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym; system zarządzania wodami w Polsce.

 

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach
Anna Barczak, Adrianna Ogonowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top