Prawo21 października, 2019

Pozafinansowe sposoby motywacji - Danuta Elsner

Przydział nagród pieniężnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest dla dyrektora nie lada wyzwaniem, bo nie może obdarować wszystkich, którzy na to zasługują. Dlatego warto pomyśleć – nie tylko w tym szczególnym dniu – o pozafinansowych sposobach motywowania.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/10

Niedawno wpadł mi w ręce ciekawy materiał na temat innych niż wynagrodzenie czynników motywujących ludzi do pracy: sytuacji, warunków, narzędzi, rozwiązań. Opracowała go Grupa Training Partners z Gliwic na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych dwukrotnie w latach 2005–2006 oraz 2014–2016 (w 2008 r. wykonano badania kontrolne). W pierwszej edycji uczestniczyło 1572 respondentów, w drugiej 1161. Z jednej strony badano, jakie czynniki i w jakim stopniu motywują ludzi do pracy, z drugiej – w jakim stopniu firma, w której pracują, zaspokaja ich potrzeby motywacyjne.
W raporcie Polska Mapa Motywacji – 2016 (https://trenerzy.pl/wp-content/uploads/2017/05/Training-Partners_Polska-Mapa-Motywacji-2016_Raport-z-badania.pdf) szczegółowo opisano wyniki z lat 2014–2016, porównując je z rezultatami uzyskanymi w pierwszej edycji. Co prawda trzy lata wydają się okresem na tyle mało znaczącym, że można by przyjąć, iż wyniki są nadal aktualne, wątpliwości nasuwają jednak niedawne wydarzenia, które objęły cały system edukacji. Walka nauczycieli o wyższe wynagrodzenia i trudne przeżycia związane ze strajkiem kładą się cieniem na ich poczuciu własnej wartości oraz atmosferze pracy w szkołach. Każe to spojrzeć na wyniki badań w nowym świetle. Brak pieniędzy na satysfakcjonujące nauczycieli płace sprawia, że większego znaczenia nabierają pozafinansowe sposoby oddziaływania dyrektora na pracowników.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top