Księgowość i podatki16 listopada, 2016

Pełna wiedza o stanie i kondycji majątku JST oraz jednostek podległych

W związku z planowaną reformą oświaty nastąpią zmiany w nowym roku szkolnym 2016/2017 i w latach kolejnych. Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej oznacza likwidację gimnazjów. Gimnazja działające w budynkach zespołów szkół będą łączone ze szkołami podstawowymi.

Natomiast według zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej nie ma mowy o łączeniu gimnazjów, które funkcjonują samodzielnie. Aktualnie jest około 3 tys. samodzielnych gimnazjów, co stanowi 40 procent wszystkich gimnazjów w Polsce. Samorządy niejednokrotnie zainwestowały środki w budowę gimnazjów, rozbudowę ich budynków, budowę boisk sportowych, wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych oraz na zakup pomocy naukowych i sprzętu komputerowego. W tym celu były też wykorzystywane fundusze unijne.

Progman Majątek Web w wersji Premium pozwala na zbiorczą ewidencję, gromadzenie i efektywne zarządzanie majątkiem JST oraz podległych jednostek. Zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku, a tym samym właściwe zabezpieczenie majątku szkół i placówek oświatowych, który w okresie zmiany może zostać utracony lub niewłaściwie wykorzystany, czy też narazić na straty oraz zarzut niewłaściwego gospodarowania powierzonym mieniem.

Progman Majątek Web Premium to:

BIEŻĄCA INFORMACJA

 • Możliwość bieżącej analizy i ewidencji stanu składników majątku online jednostek podległych;
 • Dostęp 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu do zbiorczej bazy wyposażenia i środków trwałych, jakie są rozproszone po różnych budynkach, wydziałach lub filiach.
Zbiorczy podgląd stanu majątku jednostek podległych z poziomu JST w Progman Majątek Web Premium

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

 • Bieżące monitorowanie i ocena stanu majątku;
 • Możliwość przenoszenia wyposażenia i środków trwałych między oddziałami, filiami, różnymi lokalizacjami.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PRACY

  • Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji jednostek podległych;
  • Redukcja czasu inwentaryzacji nawet o 70%!, wyeliminowanie ręcznego i żmudnego uzupełniania arkuszy spisu z natury, skrócenie obiegu dokumentów papierowych;
  • Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku jednostek podległych z wykorzystaniem sprzętu inwentaryzacyjnego (Oferta urządzeń peryferyjnych – więcej>>);
  • Automatyzacja przygotowania zestawień statystycznych oraz analiz wg jednostek, grup jednostek, osób odpowiedzialnych, wartości, umiejscowienia.

Automatyczne rozliczenie inwentaryzacji jednostek podległych w Progman Majątek Web Premium

Progman Majątek Web Premium to kompleksowe rozwiązanie online wspierające zarządzanie majątkiem, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacji inwentaryzacji. Progman Majątek Web zapewnia między innymi:

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz majątku trwałego pojedynczej jednostki, jak i placówek o charakterze rozproszonym;
 • automatyczne generowanie numerów inwentarzowych;
 • wystawianie niezbędnych dokumentów związanych z przychodem i rozchodem mienia, tj. dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT;
 • generowanie planu amortyzacji na cały okres użytkowania;
 • bieżącą kontrolę i ocenę stanu majątku jednostki za pomocą szerokiego wachlarza wydruków;
 • przygotowanie wydruku pomocniczego do sprawozdania F-03.

Więcej informacji: www.progman.wolterskluwer.pl/majatek-web

W materiale wykorzystano informacje publikowane na Portalu Samorządowym (www.portalsamorzadowy.pl) oraz z rozmowy z Wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego -Krzysztofem Baszczyńskim (www.echodnia.eu).

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top