Prawo11 września, 2018

Nowe kodeksy już w sprzedaży

1/ Zbiór cywilny PLUS
Stan prawny na 22 sierpnia 2018 r.
Publikacja obejmuje m.in. zmiany:
K.C. – ostatnie zmiany wiążą się z wprowadzeniem instytucji zarządu sukcesyjnego oraz skróceniem podstawowych terminów przedawnienia roszczeń.
K.S.H. – uwzględniono zmiany wynikające z wejścia w życie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej umożliwiającego identyfikację użytkownika poprzez wprowadzenie podpisu elektronicznego, jakim będzie „podpis zaufany".

2/ Zbiór karny PLUS
Stan prawny na 13 sierpnia 2018 r.
Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje m.in. zmiany:
K.P.K. – uwzględniono wyrok Trybunału Konstytucyjnego, K 12/15, dotyczący dopuszczalności zaskarżenia zażaleniem postanowienia odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego.
K.K.S. – znowelizowane przepisy sankcjonują niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków płatniczych i informacyjnych przez komorników sądowych.

3/ Prawo handlowe. Zbiór przepisów
Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 10 sierpnia 2018 r., w tym m.in.:
Kodeks spółek handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy:
* ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2502; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
Prawo przedsiębiorców:
* ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy nr 2293; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)
Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne:
* ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2502; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top