Prawo17 grudnia, 2018

Metody kształtowania kompetencji kluczowych - Małgorzata Nowak

Publikowany od wrześniowego numeru „Dyrektora Szkoły” cykl artykułów poświęcony kompetencjom kluczowym kończę przeglądem metod sprzyjających ich kształtowaniu. Zakładam, że są one znane pedagogom, jednak obserwacja zajęć szkolnych oraz rozmowy z uczniami pokazują, że stosowanie tych metod nie jest codzienną praktyką.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

Przypomnienie różnych metod nauczania/uczenia się w kontekście kompetencji kluczowych przyda się dyrektorom podczas rozmów przed i po obserwacji lekcji, a dla nauczycieli może być inspiracją do prowadzenia zajęć, zmiany postawy z eksperta na organizatora i uczestnika procesu dydaktycznego oraz świadomego rozwijania własnych kompetencji kluczowych.
Zgodnie z definicją Wincentego Okonia metody nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów (1970, s. 194). Profesorowi zawdzięczamy także powszechnie stosowaną klasyfikację opartą na koncepcji wielostronnego nauczania/uczenia się, czyli podział na metody: asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne i praktyczne.
W materiałach metodycznych często spotykamy podział metod nauczania/uczenia się na cztery grupy, którym odpowiadają cztery rodzaje uczenia się:
- podające – uczenie się przez przyswajanie,
- problemowe – uczenie się przez odkrywanie,
- waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie,
- praktyczne – uczenie się przez działanie.
W opracowaniach pedagogicznych stosowana jest także zmodyfikowana klasyfikacja uwzględniająca metody: podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne, eksponujące i programowane (https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_nauczania).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top