Prawo17 kwietnia, 2020

MERITUM Ochrona danych osobowych - Książka tygodnia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (tzw. dyrektywa policyjna), weszło w skład europejskiego pakietu reform ochrony danych osobowych mających na celu w szczególności unowocześnienie regulacji, zniesienie zbędnych obciążeń administracyjnych oraz usunięcie różnic w ochronie w poszczególnych państwach członkowskich.

Europejska reforma przepisów kształtujących system ochrony danych osobowych stała się głównym przedmiotem badawczym w niniejszej publikacji. Omówienie regulacji unijnych, a także aktów prawa krajowego zapewniających skuteczność ogólnego rozporządzenia w Polsce, jak również implementujących przepisy dyrektywy policyjnej do krajowego porządku prawnego, osadzone jest jednak w publikacji w szerszym kontekście, uwzględniającym rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, podstawy konstytucyjne ochrony danych osobowych, jak i rozwiązania przyjęte w poszczególnych sektorach.

Meritum Ochrona danych osobowych składa się z dwóch częściach. W pierwszej, ogólnej części opisane zostały podstawy międzynarodowe ochrony danych osobowych, regulacje unijne, tak w prawie pierwotnym, jak i wtórnym, a także regulacje krajowe, począwszy od podstaw konstytucyjnych, a skończywszy na przepisach szczegółowych ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. W części drugiej ujęto problematykę ochrony danych osobowych z perspektywy poszczególnych sektorów, m.in. omawiając ochronę danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej, medycynie, oświacie czy bankowości, a także poruszono wybrane problemy szczegółowe związane z ochroną danych osobowych i np. sztuczną inteligencją, blockchain, zagadnieniami kolizyjnoprawnymi czy własnością intelektualną.

Publikacja ma charakter kompleksowy, łącząc zagadnienia teoretyczne i konstrukcyjne z kwestiami praktycznymi, które są efektem przemyśleń wielu współautorów. Wkład w opracowanie niniejszej publikacji wniosło bowiem 30 autorów o rozległych kompetencjach merytorycznych z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, będących praktykami orzekającymi, jak i doradzającymi w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawicielami nauki i administracji. 

MERITUM Ochrona danych osobowych
Redakcja naukowa: Dominik Lubasz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top