Prawo12 maja, 2015

LexisNexis oferta dla profesjonalistów

Zacznijmy od prawników. Wycinkiem bogatej oferty LexisNexis będzie kilka pozycji z prawa cywilnego. Wyszczególnimy monumentalne, wielotomowe dzieło "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz" pod redakcją naukową Tadeusza Erecińskiego i Henryk Pietrzkowskiego. Inne propozycje LexisNexis dla cywilistów to m.in. "Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią" Iwony Karasek-Wojciechowicz; "Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń" Andrzeja Pokory; "Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami" Wojciecha Goneta czy "Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych" Moniki Wałachowskiej.

Niejeden student pomyślnie zdał egzamin dzięki książką LexisNexis. Niektóre tylko podręczniki to "Polskie postępowanie karne" Tomasza Grzegorczyka; "Kodeks postępowania karnego. Kazusy" Małgorzaty Młodawskiej-Piasecznej i Anny Wielgolewskiej ; "Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu" Leszka Garlickiego; "Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne" Hanny Gronkiewicz-Waltz, Cezarego Banasińskiego, Krzysztofa Glibowskiego, Krzysztofa Jaroszyńskiego, Remigiusza Kaszubskiego i Marka Wierzbowskiego; "Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie" Wojciecha Góralczyka i Stefana Sawickiego oraz "Prawo prywatne międzynarodowe" Maksymiliania Pazdana.

Arbitrom i mediatorom LexisNexis pragnie również zwrócić uwagę na "Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych" Karola Weitza; "Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach" Tomasza Kamińskiego i Katarzyny Myszony-Kostrzewy; "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tom 5" Tomasza Erecińskiego, Jana Ciszewskiego, Karola Weitza i Pawła Grzegorczyka.
Samorządowcy w ofercie LexisNexis znajdą m.in. "Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności" Huberta Izdebskiego; "Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy" Andrzeja Borodo; "Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej" Ewy Nowackiej; "Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz".

Doradcy finansowi i księgowi również nie będą poszkodowani. LexisNexis przygotowało dla nich m.in. "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz" autorstwa Mariusza Pogońskiego; "Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz" Jacka Jastrzębskiego i Macieja Kalińskiego; "Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz" Rafała Styczyńskiego czy "Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne" Zbigniewa Ofiarskiego.

Kadrowcy, właściciele firm i pracownicy – oto pozycje LexisNexis dla Was: "Kodeks pracy. Komentarz" Małgorzaty Gersdorf, Michała Raczkowskiego i Krzysztof Rączki; "Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy" Michała Raczkowskiego i Aleksandry Woźniak czy "Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę" Łukasza Pisarczyka.

Osoby zajmujące się BHP na co dzień znajdą w ofercie wydawnictwa LexisNexis interesujące pozycje, w tym "Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych" w prenumeracie na rok 2015; "Kodeks pracy ze schematami" Małgorzaty Iżyckiej-Rączka i Krzysztofa Rączka; "Kodeks pracy. Komentarz" Małgorzaty Gersdorf, Krzysztofa Rączka i Michała Raczkowskiego oraz "Polskie prawo pracy" Andrzeja Mariana Świątkowskiego.

Pozycją LexisNexis dedykowaną oświacie jest "Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Komentarz" również autorstwa Małgorzaty Zając-Rzosińskiej.

Branżę budowlaną zainteresują też inne pozycje LexisNexis – wśród nich: "Nieruchomości. Wzory pism i umów" Rafała Godlewskiego, Macieja Gronia, Heleny Kisilowskiej, Wojciecha Noska, Dominika Sypniewskiego, Doroty Wilkowskiej-Kołakowskiej, Agnieszki Woźniak i Cezarego Woźniaka, pod redakcją: H. Kisilowskiej; "Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu" Grzegorza Matusika; "Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania" Dariusza Felcenlobena czy "Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz" Grażyny Szpor, Magdaleny Durzyńskiej, Agnieszki Gryszczyńskiej, Ireny Kamińskiej, Krzysztofa Mączewskiego i Witolda Radzio, pod redakcją G. Szpor.

Wiedza przekazana przez książki LexisNexis w las nikogo nie wywiedzie, ale o lesie też traktuje – tutaj polecamy dwie książki: "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz" Wojciecha Radeckiego oraz "Ustawa o lasach. Komentarz" tego samego autora.

Wśród polecanych pozycji dla sektora medycznego wymienić można "Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych" Mirosława Nesterowicza czy "Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego" Juliusza Dudy.

I na koniec, wśród pozycji LexisNexis dedykowanych przedsiębiorcom odnaleźć można m.in. "Kodeks spółek handlowych. Komentarz" Mateusza Rodzynkiewicza; "Sprzedaż udziałów lub akcji – modelowa umowa Share Purchase Agreement" Karoliny Kocemby, Jakuba Salwy i Michała Tomczaka; "Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania" Agnieszki Morskiej; "Prawo konkurencji" Antoniego Boleckiego, Stanisława Drozda, Sabiny Famirskiej, Małgorzaty Kozak, Marcina Kuleszy, Andrzeja Madały i Tomasza Wardyńskiego czy "Prawo własności przemysłowej" Ewy Nowińskiej, Urszuli Promińskiej i Michała du Vall.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top