Prawo08 listopada, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji październik 2023

W październiku 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, wyd. III, WKP 2023
 2. Dorosz-Kruczyński J. (red.), Prawo pocztowe. Komentarz, LEX/el. 2023
 3. Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III, WKP 2023
 4. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 5. Mędrala M., Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy, WKP 2023
 6. Pązik A., Słomski M., Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 7. Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. VI, WKP 2023
 8. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 9. Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, WKP 2023
 10. Tymiński R. (red.), Kodeks Karny. Przepisy stosowane w sprawach medycznych. Komentarz, WKP 2023
 11. Wąsik D., Wąsik N., Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top