Prawo02 września, 2019

Dyrektor Szkoły 9/2019

Przed nami kolejny rok szkolny pełen wyzwań. Pomimo podwyżki wynagrodzenia, sytuacja nauczycieli nadal jest trudna, niepokoi również stan finansów jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wydatków oświatowych. Kwestie te poruszają w swoich artykułach Bogdan Bugdalski i prof. Antoni J. Jeżowski.
W szkołach ponadpodstawowych duże obawy budzi sytuacja uczniów z tzw. podwójnego rocznika. Na łamach „Dyrektora Szkoły” wielokrotnie pisaliśmy na temat trudności organizacyjnych towarzyszących reformie oświaty. Tym razem Tomasz Garstka przygląda się konsekwencjom psychologicznym, jakie mogą ponieść dzieci, które stały się głównymi bohaterami zmiany systemu szkolnego, i podpowiada, jak zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk. Oprócz praktycznych wskazówek dotyczących postępowania nauczycieli i dyrektorów wobec uczniów oraz rodziców, autor poddaje krytycznej analizie niektóre medialne wypowiedzi na ten temat.

Rok szkolny 2019/2020 jest kolejnym, w którym resort edukacji główny nacisk kładzie na kwestie wychowawcze – informacje na ten temat znajdą Państwo w artykule Moniki Sewastianowicz Akcent na kształtowanie postaw i wartości. Jednym z celów związanych z pracą wychowawczą jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, m.in. poprzez możliwość angażowania się w zadania z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Jak zatem budować postawy społeczne oraz uczyć młodych ludzi przez działanie? Jakie są prawne i formalne zasady organizacji wolontariatu na terenie szkoły? To pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź we wrześniowym Niezbędniku.

Spis treści DS.9.2019

Co w prawie piszczy
Będzie łatwiej o dyscyplinarkę? Monika Sewastianowicz
Procedura organizacji indywidualnego nauczania Piotr Gąsiorek
Indywidualne formy nauki Joanna Wrona

Pracownia pedagogiczna
Uczeń sprawczy i wspólnotowy Bolesław Niemierko
Czynniki stresu wśród uczniów Tomasz Kozłowski
Materiały dla nauczycieli
Słownik wyrazów nowych
Młodzieżowy slang

Polityka edukacyjna
Samorządowe koszty podwyżek dla nauczycieli Bogdan Bugdalski
Wynagrodzenia nauczycieli – analiza porównawcza Antoni J. Jeżowski
Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości Monika Sewastianowicz
Stracony podwójny rocznik? Tomasz Garstka

Barwy zarządzania
Trwały zarząd nieruchomości Stanisław Szelewa

Niezbędnik Dyrektora – Szkolny wolontariat
Kryteria jakościowego wolontariatu Małgorzata Leszko
Pytania do eksperta – wolontariat Sylwia Żmijewska-Kwiręg
Budowanie zespołu wolontariackiego Malina Baranowska-Janusz, Greta Droździel-Papuga
Ewaluacja działań wolontariackich Marta Brzezińska-Hubert

Nowe technologie
Przeciążenia cyfrowe Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski

Inspiracje Dyrektora
Wygrać z przemocą
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Alina Kozińska-Bałdyga
Uczmy pozytywnego myślenia
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Wsparcie edukacji cyfrowej

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O mocy pedagoga Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji

Doceniony dyrektor Maja Lose

Aktualności
Wrześniowe zmiany w prawie
Miliard złotych na podwyżki
Dodatek w przedszkolach
Od 225 do 445 zł na podręczniki
Pensja minimalna bez stażowego
Przedmiot „wiedza o zdrowiu”
Reforma szkół zawodowych
Kierunki studiów dla dyrektorów
Standardy kształcenia nauczycieli
Wcześniejsza emerytura?
Pilotaż „Szkoły dla innowatora”
Sukcesy Polaków na olimpiadach tematycznych

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top