Prawo01 lutego, 2023

Dyrektor Szkoły 2/2023

W polskich szkołach obserwujemy stały wzrost liczby uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Do 2021 r. były to najczęściej dzieci imigrantów ekonomicznych i reemigrantów, w mniejszym stopniu osób, które uzyskały w naszym kraju status uchodźcy. Sytuację tę diametralnie zmieniła ogromna fala uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy. Obecnie w Polsce odnotowujemy największy spośród krajów naszego regionu poziom napływu imigrantów – szacuje się, że pod koniec sierpnia ubiegłego roku przebywało ich u nas ok. 3 mln.

Tragiczna sytuacja za wschodnią granicą spowodowała, że najwięcej cudzoziemskich uczniów pochodzi z Ukrainy – jak podaje GUS, w czerwcu 2022 r. było ich 182,5 tys., z czego 64,1% w szkołach podstawowych, 8,3% w ponadpodstawowych, a 27,4% w przedszkolach. Ponadto dużą grupą narodowościową przebywającą w Polsce są Białorusini, mamy też sporo przybyszów z Mołdawii, Rosji, Indii, Gruzji, Wietnamu, Filipin, Nepalu, Bangladeszu, Turcji i Chin.
Od kilku lat więcej osób poszukujących lepszego miejsca do życia przyjeżdża do naszego kraju niż z niego wyjeżdża. Ta zmiana bilansu migracji z ujemnego na dodatni niesie ze sobą duży potencjał gospodarczy i społeczny, ale stanowi też wyzwanie, m.in. w sferze edukacji. Do szkół często trafiają dzieci z bardzo traumatycznymi doświadczeniami i różnorodnymi oczekiwaniami, a adaptacja w nowej rzeczywistości bywa długim i trudnym procesem. Praca z klasą zróżnicowaną pod względem językowym i kulturowym wymaga przemyślanych rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich uczestników procesu uczenia się.
Aby wesprzeć Państwa w tym obszarze, przygotowaliśmy Niezbędnik poświęcony kwestii budowania środowiska szkolnego przyjaznego cudzoziemcom. Nasi autorzy przedstawiają rozwiązania, które pomogą zadbać o całą społeczność szkolną w procesie integracji edukacyjnej uczniów z doświadczeniem migracyjnym oraz podpowiadają, jak niwelować bariery napotykane przez cudzoziemskie dzieci i ich rodziców w polskich placówkach oświatowych.

Spis treści DS.2.2023

Co w prawie piszczy
Zasady kształcenia uczniów z Ukrainy Piotr Gąsiorek
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń Barbara Tomaszewska
Jawność ocen ucznia Krzysztof Nowicki
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Praca zdalna obejmie szkoły? Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Szkolni pionierzy cyfryzacji Bolesław Niemierko

Niezbędnik Dyrektora – Szkoła przyjazna uchodźcom
Szkoła wobec kryzysu humanitarnego Magdalena Tędziagolska, Bartłomiej Walczak
Pokonywanie barier w edukacji Ukraińców Danuta Elsner
Model integracji edukacyjnej Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Jędrzej Witkowski
Wspierająca rola obserwacji Mirosława Suchocka
Nauka języka polskiego jako obcego Emilia Lipiec-Kuzańska

Akademia Rozwoju Osobistego
Zarządzanie czasem Tomasz Garstka

Nowe technologie
Międzynarodowy projekt on-line Katarzyna Polak
Rozwijanie kreatywności z pomocą TIK Dorota Janczak

Pracownia pedagogiczna
Uczymy (się) debatować – rozmowa z Beatą Maleską-Pająk Danuta Elsner
Metoda debaty oksfordzkiej Beata Maleska-Pająk, Izabela Wyppich
Materiały dla nauczycieli

Współpraca z rodzicami Katarzyna Leśniewska
Wsparcie dla rodziców Katarzyna Leśniewska

Super Dyrektor Szkoły
Partycypacja uczniów Anna Satel
Dźwignia edukacyjna Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
„Nie” dla alkoholu
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Zenon Gajdzica
Nauczyciel jako wzór
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Słowa poprawiające dobrostan
Budować szkołę jutra

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Ukraińska lekcja Emilia Lipiec-Kuzańska

Aktualności
Trzecie podejście do „Lex Czarnek”
Wróci wcześniejsza emerytura?
100 tys. osób do zwolnienia
Ranking liceów i techników
Ponad 180 tys. uczniów z Ukrainy
35 mln zł na szkolenia sportowe
RPO o złym stanie oświaty
„Wojna” i „inflacja” słowami roku 2022
Poradnik o cyberbezpieczeństwie
Laptopy dla nauczycieli
Więcej uczniów z darmowymi obiadami
Polacy ocenili jakość edukacji

Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top