Prawo04 lutego, 2020

Dyrektor Szkoły 2/2020

Dyrektor szkoły jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi i reagować, gdy nękania dopuszczają się jego podwładni. Dlatego bardzo ważne, by rozumiał naturę, przejawy i przyczyny mobbingu, znał różne narzędzia stosowane w jego profilaktyce i umiał podjąć odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia. Tym właśnie tematom – ze względu na ich wagę – poświęciliśmy lutowy Niezbędnik.

Jednym ze sposobów zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w relacjach pracowniczych jest tworzenie w szkole kultury współpracy. Przemyślenia dotyczące tego, jakie warunki muszą być spełnione, by nauczyciele nie mieli poczucia osamotnienia w swojej pracy, dzielili się pomysłami, problemami i doświadczeniami oraz angażowali we wspólne działania, prezentują na łamach „Dyrektora Szkoły” Danuta Sterna i Aleksandra Mikulska. Autorki podpowiadają, co robić w obliczu pojawiających się przeciwności oraz jakie metody zastosować, by otworzyć drzwi klas i wspólnie pracować nad doskonaleniem uczenia się i nauczania.
W budowaniu wysokiej jakości pracy szkół ważną rolę może też odgrywać doradztwo metodyczne. Ostatnio wprowadzone zmiany dotyczące jego organizacji wzbudziły wiele kontrowersji. Jedni uważają, że to powrót do przeszłości, drudzy – pomoc niezbędna zwłaszcza młodym nauczycielom. Przeczytają o tym Państwo w felietonie A cóż tam Panie słychać w… Organie?, artykule Jarosława Kordzińskiego oraz tekście Bogdana Bugdalskiego, który zebrał opinie dyrektorów szkół i instytucji wspierających oświatę.

Spis treści DS.2.2020

Co w prawie piszczy
Równe traktowanie przy zatrudnianiu Barbara Tomaszewska
Szkolny monitoring a RODO Przemysław Gogojewicz
Pytania do eksperta

Barwy zarządzania
Zastosowanie coachingu w oświacie Janusz Rusaczyk
Organizacja pracy w czasie rekolekcji Włodzimierz Kaleta
Rozmowy o nauczaniu Danuta Sterna
Materiały dla nauczycieli
Sztuka asertywności
Asertywna komunikacja

Polityka edukacyjna
Doradztwo metodyczne – zmiana czy retrotopia? Jarosław Kordziński
Ważna rola doradcy metodycznego Bogdan Bugdalski

Praktyczna Akademia Zarządzania
Ochrona dóbr osobistych Monika Sewastianowicz

Niezbędnik Dyrektora – Mobbing w szkole
Statystyczna analiza mobbingu Cezary Atelak
Przepisy antymobbingowe Monika Sewastianowicz
Rozpoznanie mobbingu Magdalena Goetz
Manipulacja w mobbingu Tomasz Garstka

Nowe technologie
Kultura selfie Krzysztof Zajdel

Pracownia pedagogiczna
Analiza prac uczniowskich Aleksandra Mikulska

Super Dyrektor Szkoły
Lekcja empatii Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Klikam z głową #keepCTRL
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Jolanta Mrówczyńska
Sieć 5G zmieni świat
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Uczyć zdrowego życia

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Organie?
Subiektywnie o edukacji

Korzyści z hobby Tomasz Kozłowski

Aktualności
Mniej biurokracji, więcej TIK
Wyższa kwota bazowa od września
Ranking szkół średnich
Nowa klasyfikacja EWD liceów
Kongres EDUTEC #KreaTYwni
300 poradni z psychologiem i terapeutą
NIK: egzamin do poprawki
Dwa konkursy o ochronie danych
Internauci zagłosowali na „LGBT”
Akcja „Razem na Święta”
Gra edukacyjna dla uczniów
Seria książek oraz portal IPN do nauki historii

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top