Badanie CUW
Prawo24 maja, 2024

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE - Digitalizacja Samorządowych Centrów Usług Wspólnych

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w unikalnym badaniu nt. digitalizacji samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce. Badanie jest w pełni anonimowe, a otrzymane wyniki będą udostępniane w formie raportu i publikacji w czasopismach naukowych i branżowych.


Dynamiczny rozwój technologiczny oraz analiza rozwiązań organizacyjnych pojedynczych CUW w Polsce wskazują, jak bardzo istotna dla rozwoju tych jednostek jest digitalizacja usług wspólnych, która powinna przełożyć się na ich efektywność i bezpieczeństwo.

Dotychczasowe badania tego obszaru działalności samorządów koncentrowały się na poznaniu procesu tworzenia tych jednostek, zakresu podmiotowej i przedmiotowej usługi wspólnej świadczonej przez CUW jednostkom obsługiwanym.
Obecnie dr Paweł Modrzyński – pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej – wspólnie z Wolters Kluwer Polska prowadzą badania dotyczące stopnia wdrożenia digitalizacji świadczonych usług wspólnych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) w Polsce i określenia roli tych jednostek w procesie transformacji cyfrowej administracji samorządowej.

Celem badań jest określenie czynników determinujących rozwój digitalizacji w administracji samorządowej na przykładzie CUW.
Ponadto badanie ma na celu zweryfikowanie wpływu digitalizacji na proces organizacji pracy w samorządach. Dodatkowymi celami badań jest określenie czynników determinujących rozwój digitalizacji w administracji samorządowej oraz zweryfikowanie wpływu digitalizacji na proces organizacji pracy w samorządach.

Układ badań został podzielony na części obejmujące: (1) badanie roli CUW w procesie transformacji cyfrowej administracji publicznej (samorządowej) w Polsce; (2) badanie poziomu digitalizacji samorządowych CUW i realizowanych przez te jednostki usług wspólnych oraz (3) badanie doświadczenia samorządów w organizacji i funkcjonowaniu CUW.
Ostatnią częścią badań jest poznanie charakterystyki respondenta.

Narzędziem badawczym są anonimowe, oddzielne kwestionariusze ankietowe skierowane do władz samorządowych oraz dyrektorów/kierowników CUW.

Badania dostępne są pod linkami:
🔹 Władze samorządowe ➡ TUTAJ
🔹 Dyrektorzy CUW ➡ TUTAJ

Wnioski z ankiety – oprócz walorów poznawczych – posłużą do budowania wniosków podsumowujących i aplikacyjnych, które stanowić mogą podstawę rozwiązań systemowych. Dotychczas prowadzona dyskusja w przestrzeni publicznej wskazuje na lukę badawczą w tym obszarze.

Badanie realizowane jest od 13 maja do 28 czerwca 2024 r. 

Więcej informacji na stronie ➡ bit.ly/digitalizacja-samorzadowych-cuw-w-polsce

Zachęcamy do udziału!

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top