Prawo15 grudnia, 2022

Aktualizacja systemu Kancelaria Notarialna wersja 7.9.0 i LEX@TEXT wersja 4.9.0

Informujemy, że 15.12.2022 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.9.0 oraz LEX@TEXT oznaczony numerem 4.9.0.

Zmiany w programie:

 • Dostosowano program do nowych wymogów w transakcji GIIF zgodnie z komunikatem nr 50.
 • Wprowadzono do wydruku zbiorczego podsumowania należności informację o wysokości taksy notarialnej zafakturowanej dla podmiotów gospodarczych.
 • Zaktualizowano podstawy prawne pobrania taksy notarialnej oraz podatku VAT na szablonie stopki poświadczenia elektronicznego (zaktualizowany szablon znajduje się w katalogu programu w podkatalogu AktualneSzablony).
 • Wprowadzono zabezpieczenia dla mechanizmu usuwania faktury w module Finanse. Dodatkowo możliwy jest odczyt o informacji skasowanej fakturze przez technika Wolters Kluwer.
 • Usprawniono mechanizm pobierający dane beneficjentów rzeczywistych z CRBR. W sytuacji, gdy beneficjent nie ma podanego numeru pesel, system CRBR zwraca datę urodzenia takiej osoby. Zostanie ona wstawiona po pobraniu danych z systemu zaraz po imieniu i nazwisku beneficjenta.
 • Poprawiono działanie globalnego pola wyszukania w module Repertorium.
 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przy określaniu charakterów dla stron transakcji GIIF.
 • Udoskonalono okno wyboru stron w wypisach seryjnych. Od teraz użytkownik może wybrać kolumny, które chce w tym oknie widzieć oraz określić ich szerokość oraz wielkość samego okna. Ustawienie jest automatycznie zapamiętywany przez program.
 • Zaktualizowano wzór pliku JPK_FA do wersji (4).
 • Wprowadzono w module Repertorium mechanizm filtrów własnych. Najistotniejszą funkcją jest przeszukiwanie całego Repertorium bez konieczności wcześniejszego wyświetlenia przeszukiwanej listy, oraz możliwość zapisu filtrów.
 • W żądaniach wniosków wieczystoksięgowych wprowadzono możliwość zmiany kolejności miejsc na liście dla rodzajów izb oraz pomieszczeń przynależnych.
 • Dodano opcję szybkiego wprowadzenia kwoty płatności przy rozliczaniu faktury.
 • Wprowadzono możliwość wysyłki raportów e-mailem od razu z okna wygenerowanego raportu. Dotyczy to gotowych raportów programu jak i raportów budowanych przez użytkownika w każdym module.
 • Dla faktur wysyłanych e-mailem wprowadzono w ustawieniach programu możliwość określenia stopki dla wiadomości e-mail oraz dodano nową sekcję dla tekstów stałych „Teksty e-mail”. Dodatkowo w tekstach e-mail wprowadzono znaczniki, pobierające odpowiednie dane z wysyłanych faktur oraz z programu: numer/numery faktur, termin/terminy płatności, imię i nazwisko wysyłającego, stopka z parametrów programu.
 • Wprowadzono dla faktur możliwość umieszczania stopki na wydrukach. Pole z danymi stopki znajduje się w parametrach programu, zakładka Faktury. Uwaga, do stopki są brane tylko 2 wiersze wprowadzone w ustawieniach. Dla szablonów faktur w formacie Word konieczne jest dodanie parametru do szablonu faktury: /Stopka/.
 • W wzorcach czynności dodano pole z nazwą wykorzystywaną przy wydruku skorowidza alfabetycznego.
 • We wzorcach czynności wprowadzono pole odpowiedzialne za określanie beneficjenta rzeczywistego. Ten parametr decyduje, czy zakładka BR będzie lub nie będzie dostępna w czynności.
 • W oknie płatności zostało wprowadzone pole „Uwagi”, które także jest umieszczane na wydruku płatności.
 • Dodano możliwość umieszczenia informacji z odbioru dokumentów przez moduł Potwierdzenia do pola Uwagi na wydruku Repertorium. Umieszczane dane to: sposób odbioru, data odbioru, szczegóły oraz osoba odbierająca.
 • Usprawniono przesyłanie wniosków wieczystoksięgowych z danymi stron, których imię składa się z więcej niż dwóch członów.
 • Zaktualizowana została tabela odsetek ustawowych.
 • Wprowadzono przycisk „Dziennik zmian” dla faktur, płatności oraz czynności. W dzienniku rejestrowane są informacje o użytkowniku oraz dacie każdej zmiany w tych elementach.
 • Włączono na stałe filtrowanie zaawansowane na oknie wzorców w słownikach.
 • Wprowadzono zapamiętywanie i podpowiadanie odczytanych nr ksiąg wieczystych z treści aktu. Dostępne są w oknie wprowadzania żądań we wniosku EKW, a także po otwarciu zapisanego wniosku bezpośrednio z Kancelarii Notarialnej.
 • Ujednolicono opis sekcji dokumentów we wniosku wieczystoksięgowym zgodnie z nazwą na stronie branżowej, czyli „Dokumenty stanowiące podstawę wpisu”.
 • Dla raportów własnych dodano możliwość umieszczenia nr Rep C z wniosku wieczystoksięgowego.
 • Wprowadzono automatyczne podpinanie dokumentu odczytanego przez dodatek LEX@TEXT do tworzonej na jego podstawie czynności, jeżeli znajduje się on w katalogu lub podkatalogu dokumentów roboczych.
 • Dla wniosków wieczystoksięgowych wprowadzono opcję kopiowania zestawu opłat z innego wniosku. Kopiowanie obejmuje: wynagrodzenie, opłatę sądową, sąd rejonowy oraz dane z pola Nr księgi wieczystej.
 • Zaktualizowane zostały słowniki gmin oraz powiatów dla wniosków wieczystoksięgowych.
 • Zmianie uległ system aktualizacji programu. Od wersji 7.9.0 konieczne jest pobieranie aktualizacji bezpośrednio ze strony programu.
 • Liczne poprawki i usprawnienia.

Zmiany w programie Lex@Text 4.9.0:

 • W parametrach LEX@TEXT, w sekcji wykreskowanie, wprowadzono możliwość określenia znaków specjalnych po których w sytuacji zaznaczenia treści całego dokumentu ma nastąpić wykreskowanie.
 • Wprowadzono możliwość zamiany miejscami podmiotu oraz pełnomocnika go reprezentującego już na etapie odczytu stron.
 • Usprawniono mechanizm zmiany na postać słowną kwot wpisanych w tabelach.
 • Treść odczytanego aktu przez dodatek LEX@TEXT jest dostępna w oknie dodawania dokumentów do wniosku wieczystoksięgowego.
 • Zwiększono ilość znaków w liczbach dla zamiany na postać słowną do 12 cyfr.
 • Zmianie ulega system aktualizacji programu. Od wersji 4.9.0 konieczne jest pobieranie aktualizacji bezpośrednio ze strony programu.
 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.9.0.
Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji "Instalacja" na stronie www programu.


Z wyrazami szacunku
Zespół Systemu Kancelaria Notarialna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top