Adwokat, doktor nauk prawnych, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

Wykładowca zagadnień z zakresu prawa sportowego na AWFiS oraz z zakresu prawnych zagadnień związanych z informatyką i nowymi technologiami na Uniwersytecie WSB Merito. Autor licznych publikacji naukowych oraz czynny uczestnik i organizator krajowych oraz międzynarodowych konferencji o charakterze naukowym, legislacyjnym i biznesowym.

Pełnomocnik podmiotów prawa sportowego w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych oraz obrońca w postępowaniach karnych.

Przewodniczący komisji prawnych, członek rad nadzorczych. Pasjonat prawa, sportu i rekreacji. Zwolennik teorii "wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu."

Założyciel Kancelarii Adwokackiej Lex Sport oraz Fal & Markowski Legal.


Laureat nagrody Rising Stars 2023 w rankingu prawniczym organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Back To Top