Wolters Kluwer pojawił się na polskim rynku ponad 25 lat temu. Powstał z połączenia oferty Domu Wydawniczego ABC, Kantoru Zakamycze, Oficyny Ekonomicznej oraz oferowanego przez sopocką kancelarię elektronicznego zbioru informacji prawnej LEX. Na przełomie lat przekształcił się w firmę o profilu technologiczno-medialnym, która była i jest pionierem digitalizacji prawa w naszym kraju. Od lat pozostaje liderem wśród krajowych wydawców informacji profesjonalnych.

 

W centrum naszych działań stawiamy klientów – profesjonalistów i decydentów z wielu branż. Z tego powodu produkty i usługi tworzymy we ścisłej współpracy z naszymi użytkownikami, dzięki czemu możemy precyzyjnie odpowiedzieć na ich wymagania i potrzeby.

Odbiorcami naszych produktów są m.in. prawnicy, księgowi, pracownicy kadr i HR, przedstawiciele samorządów , specjaliści różnych dziedzin oraz dyrektorzy szkół i placówek ochrony zdrowia.Siła i popularność naszych rozwiązań wynika z połączenia wiedzy merytorycznej ze specjalistyczną technologią oraz szybkim reagowaniem na potrzeby użytkowników. Nasza firma pozostaje liderem rynku, ponieważ wyznacza trendy i standardy w dostarczaniu informacji prawnej i branżowej, elastycznie reagując na zmieniające się potrzeby klientów.

 

Portfolio
Gama rozwiązań Wolters Kluwer Polska obejmuje 4 główne segmenty: branżę prawniczą (kancelarie prawne i instytucje wymiaru sprawiedliwości), biznes, administrację publiczną (m.in. urzędy, szkoły i uczelnie) oraz sektor ochrony zdrowia (szpitale i przychodnie). Portfolio możemy podzielić na 3 główne kategorie: produkty informacyjne, oprogramowanie oraz narzędzia i aplikacje.

Partnerstwa i CSR

Wolters Kluwer Polska współpracuje z wieloma podmiotami i organizacjami branżowymi – zarówno w obszarze tworzenia produktów, rozwijania rozwiązań LegalTech, ale również podczas organizowania konferencji i szkoleń. W obszarze innowacji oraz LegalTech współpracujemy ponadto z The Heart Warsaw oraz stowarzyszeniami ELTA (European LegalTech Association) i Women in Law. W ramach tej współpracy staramy się być wsparciem dla startupów, młodych prawników i adeptów innowacji.
Od 2020 r. jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Product Development and Management Association (PDMA).

W 2019 roku nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z firmą Librus, którego celem jest tworzenie oraz integracja innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby placówek oświatowych i samorządów.

Naszymi partnerami są również samorządy prawnicze: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i ich okręgowe oddziały oraz . stowarzyszenia reprezentujące samorządowców jak Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich. Angażujemy się ponadto w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz edukacji społecznej. Współpracujemy m.in. z Fundacją Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wspieramy Helsińską Fundację Praw Człowieka, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz rozwijamy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży dzięki partnerstwu z Fundacją Powszechnego Czytania. Wolters Kluwer Polska jest organizatorem prestiżowych wydarzeń jak konkurs młodych talentów prawniczych Rising Stars czy maraton prawniczego programowania Global Legal Hackathon. Jesteśmy obecni wśród młodych prawników i kreatywnych innowatorów, którzy mogą liczyć na mentoring i wsparcie ekspertów z Wolters Kluwer Polska.

Dane kontaktowe

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277
nr rej. BDO: 000110936
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł

Infolinia
+48 801 04 45 45
+48 22 535 88 00

Obsługa Klienta:
[email protected]

Pomoc techniczna:
[email protected]

Pomoc:
https://pomoc.wolterskluwer.pl

Dział Handlowy:
[email protected]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Katarzyna Baranek
[email protected]

Zarząd:
[email protected]

Back To Top