Twinfield Boekhouden is opnieuw klaar voor RGS. Aan de basis van deze implementatie van het referentie grootboekrekeningschema stond Jerry Wehrmeijer, productmanager Twinfield Online boekhouden. “De totstandkoming is het mooie resultaat van een samenwerking tussen Twinfield Boekhouden, Twinfield Engineering, klanten en leveranciers. Ik ben heel blij dat deze oplevering is gelukt.”

Opnieuw RGS Ready

Opnieuw klaar voor RGS. Dat betekent dat Twinfield al eerder RGS-ready was. Wat is er in de tussentijd gebeurd? De verandering zat ‘m in het keurmerk zelf. Initatiefnemer GBNED heeft het normenkader aangescherpt. Dat is nu vooral gericht op een makkelijke, snelle implementatie van RGS.

Waarom deze aanscherping?

RGS is in potentie een bijzonder goed initiatief, maar heeft geen duidelijk aanwijsbare ‘eigenaar’ en/of verplichtstelling. Het gevolg van de vrijblijvendheid? Marktpartijen en belanghebbenden focussen zich op hun eigen toepassing, echte regie ontbreekt als het gaat om de groei van het aantal codes en de toepassing daarvan en de lijst met vraagstukken waarover de specialisten het nog eens moeten worden is lang.’ De vrijblijvendheid is misschien wel de grootste pijn. Gerard Bottemanne (GBNED) heeft goed begrepen dat deze alleen kan worden bestreden met het bieden van veel voordelen tegenover een relatieve tijdsinvestering. Vandaar dat het normenkader zich nu vooral richt op makkelijke, snelle implementatie van RGS in alle administraties. Van de 8 verplichte normen zijn er vier (1, 2, 4 en 5) op gericht de tijdsinvestering zo gering mogelijk te maken.

Implementatie in Twinfield Boekhouden: RGS rapportagestructuur

Voorheen werd de RGS code in Twinfield gekoppeld aan de corresponderende grootboekrekening. Zolang je maar de ‘landelijke standaard’ RGS koppelde, konden gegevens via RGS worden opgehaald. Deze oplossing was simpel en robuust, maar niet houdbaar voor het nieuwe RGS Ready kader. Om aan het nieuwe normenkader te kunnen voldoen, hebben we de nieuwe implementatie gezocht in een combinatie van twee slimmigheden die Twinfield in zich herbergt: de rapportagestructuren en het feit dat deze vanuit het omgevingsniveau kunnen worden beheerd. 

Omdat rapportagestructuren – net als grootboekrekeningschema’s – op omgevingsniveau beheerd worden, en veranderingen of verrijkingen van de rapportagestructuur automatisch doorgezet kunnen worden naar onderliggende administraties, hebben we gekozen RGS3.2 (en navolgende versies) te implementeren als rapportagestructuur. Voor nieuwe RGS-versies zullen nieuwe rapportagestructuren komen, waarin we bestaande koppelingen meenemen. Mark Harmsma: ‘Met deze oplossing kunnen we natuurlijk ook aan de andere voorwaarden van het RGS Ready keurmerk voldoen. Denk aan het kunnen opvragen van gegevens inclusief RGS-code, zoals de Auditfile versie 3.2 of het uitvragen via de Twinfield API.

Voordelen voor de gebruiker

Werken met RGS levert je uniformiteit, standaardisatie, het voorkomen van fouten, snelle gegevensuitwisseling en meer advieskansen op. Lees: Standaardisatie met RGS: werk aan de winkel!

Jerry Wehrmeijer: ' Het is dus zaak om eenmalig tijd te investeren om je verschillende grootboekrekeningschema’s te mappen: het koppelen van een grootboekschema aan een RGS-code (of meerdere grootboekrekeningen aan één RGS-code). Op die manier standaardiseer je de interpretatie van je financiële gegevens. Door andere applicaties te koppelen, die op basis van RGS werken, kun je het accountancyproces verder automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan een jaarrekening via een koppelende partij, of IB/Vpb-aangifte via bijvoorbeeld Avanzer Aangifte. De tijd die je hiermee wint, kun je als accountant weer besteden aan werkzaamheden die toegevoegde waarde bieden voor de organisatie.' 

Twinfield boekhouden

Ook slim online boekhouden?

Lees meer!

Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
accountant controleert duurzaamheidsrapportage
Redactie Twinfield
Heb je vragen of tips voor de redactie, mail dan naar [email protected]
Onze meest recente blogs
Back To Top