Binnen de accountancy maken we onderscheid tussen verschillende regimes. Er zijn immers meerdere waarderingsgrondslagen die verschillende bases kennen. Dit kan te maken hebben met wettelijke verplichtingen, zoals verschillen in waardering van activa, voorraden en deelnemingen. Maar ook met praktische overwegingen. Ondernemers of hun aandeelhouders en financiers zijn vaak minder geïnteresseerd in fiscale cijfers, maar vooral hoe het bedrijf er bedrijfseconomisch voor staat. En natuurlijk kan er sprake zijn van internationaal rapporteren volgens IFRS.  

Rapporteren vanuit één bron

Het biedt natuurlijk veel voordelen wanneer deze cijfers volledig zijn vastgelegd in één bron. Dit is het geval in de Vaste Activa module van Twinfield Boekhouden. Je krijgt direct een volledig beeld, zonder extracomptabel aanvullende werkzaamheden uit te moeten voeren. Dit helpt bij het nemen van strategische beslissingen en bij het optimaliseren van de financiële prestaties van jouw bedrijf. Bovendien kan het gebruik van verschillende regimes bijdragen aan compliance met wetgeving. 

Wanneer gebruik je welk regime?

 • Bedrijfseconomisch regime: het bedrijfseconomisch regime is gericht op het optimaliseren van de waarde van de activa voor het bedrijf. Door dit regime te gebruiken, kan je beter begrijpen hoe de activa waarde toevoegen aan het bedrijf en hoe deze bijdragen aan de operationele efficiency en winstgevendheid van het bedrijf.
 • Fiscaal regime: het fiscale regime is gericht op het voldoen aan de fiscale wetgeving en regelgeving. Door dit regime te gebruiken, kun je voldoen aan de wettelijke vereisten en voorkomen dat je boetes of andere straffen krijgt voor het niet naleven van de fiscale wetgeving.
 • Commercieel regime: het commerciële regime is gericht op de weergave van de activawaarde op een manier die nuttig is voor externe belanghebbenden zoals investeerders, crediteuren en financiële analisten. Door dit regime te gebruiken, kun je een transparant beeld geven van bijvoorbeeld de vaste activa van het bedrijf en de waarde die ze toevoegen. 

Hoe gebruik je regimes?

Je kunt overal binnen je administratie gebruik maken van regimes. Denk hierbij aan het vastleggen van een belastinglatentie en een afwijkende waardering van je pensioenvoorziening. Of de waarde van je voorraad, die je actueel of volgens historische kostprijs in je balans wilt opnemen.  Door het toevoegen van een label aan een transactie worden boekingen van elkaar gescheiden. Het saldo van een grootboekrekening wordt dan op verschillende manieren berekend en weergegeven in de balans en winst & verliesrekening. 

Het regelmatigst zie je een afwijking van waardering natuurlijk bij de materiële vaste activa. Hieronder geven we meer uitleg over het gebruik van regimes,  het vastleggen van investeringen en de overige processen rondom deze vaste activa.

Naast de bovenstaande drie regimes is er in Twinfield Boekhouden nog een vierde regime: het generieke regime. Kas- en banktransacties zijn immers voor alle regimes gelijk. Dit geldt ook voor inkoop- en verkoopfacturen. Bij het registreren van een investering, wordt deze op het generieke regime geboekt.

Voorbeeld

Stel: een activum wordt ingekocht voor € 1.000,00, de fiscale afschrijvingstermijn is 5 jaar en de commerciële afschrijvingstermijn is 10 jaar. Het fiscale maandelijkse afschrijvingsbedrag is dan € 1.000,00 gedeeld door 60 periodes (€ 16,67). Het commerciële maandelijkse afschrijvingsbedrag is dan € 1.000,00 gedeeld door 120 periodes (€ 8,33).

Omdat de fiscale- en commerciële afschrijvingsbedragen van elkaar verschillen, wordt er voor elk regime steeds een aparte boeking gemaakt. Het bovenstaande activum is in 2023/01 ingekocht. Vervolgens wordt het afgeschreven t/m periode 2023/01. In de boekingsgang hieronder zie je dat er in de subadministratie twee boekingen zijn gemaakt. Eén boeking in het regime Fiscaal en één in het regime Commercieel.

 Bedrag Regimes  Actie  Periode
 1,000.00  Generiek  Inkoop 2020/01
 -16,67  Fiscaal  Afschrijving Inkoop 2020/01
 -8,33  Commercieel  Afschrijving Inkoop 2020/01

Om de boekwaarde van het activum te berekenen, worden alle generieke bedragen in combinatie met maximaal één ander regime bij elkaar opgeteld. Na de afschrijving van 2020/01 is de fiscale boekwaarde voor dit activum € 983,33 (€ 1.000,00 + € -16.67) en de commerciële boekwaarde € 991,67 (€ 1.000,00 + € -8,33). Op dezelfde manier kan ook het regime Economisch worden gebruikt. 

Tip!

Voordat je de Vaste Activa module van Twinfield Boekhouden gaat gebruiken, moet je deze inrichten. Wij adviseren je je eerst goed in te lezen. Beter gezegd in te kijken, want wij hebben duidelijke, korte instructie video’s ontwikkeld. Een goede inrichting is de basis voor een soepel gebruik van de uitgebreide module. 

Tip!

Gebruik je nu al de Vaste activa module achter de oranje tegel, maar wil je overstappen op de nieuwe module? Dan adviseren we je wel alle drie de regimes in te stellen, maar nog niet de grootboekrekeningen op de administratie-instellingen in te vullen. Lees hier hoe je zelf kunt overstappen.

Internationale groepsconsolidatie

Internationale organisaties hebben te maken met afwijkende regelgeving, zoals afschrijving op goodwill. In Nederland is dit toegestaan, maar in Engeland niet. Een Engelse controller kan op deze manier een commerciële afschrijving boeken en toch fiscaal rapporteren. Terwijl de groepscontroller alle informatie verkrijgt volgens het commerciële regime, beiden vanuit dezelfde brondata.

Regimes en transacties opvragen via API

Hierboven heb je kunnen lezen waar je op moet letten bij het inrichten van de Vaste Activa module van Twinfield Boekhouden en welke voordelen je hebt van het gebruik van verschillende regimes. Resultaten van afschrijvingen kun je ook via de API opvragen. Dit werkt als volgt. Stel dat deze vier boekingsregels in de administratie zijn ingevoerd:

 • Een generieke boeking van 100 euro
 • Een fiscale boeking van 25 euro
 • Een commerciële boeking van 50 euro
 • Een economische boeking van 75 euro. 

Met behulp van regimes kan op verschillende manieren het saldo van een grootboekrekening worden berekend:

 • Generiek + fiscaal + commercieel + economisch (100+25+50+75) = 250
 • Generiek + fiscaal (100+25) = 125
 • Generiek + commercieel (100+50) = 150
 • Generiek + economisch (100+75) = 175

Het berekenen van het saldo van een grootboekrekening gaat op deze manier:

Fiscaal saldo = generiek + fiscaal
Commercieel saldo = generiek + commercieel
Economisch saldo = generiek + economisch


Generiek reken je altijd mee en je mag maximaal één ander regime kiezen. Op deze manier kun je een fiscale, commerciële en economische balans opvragen. 

Bij Twinfield Support krijgen we hier wel eens vragen over. Natuurlijk staat een en ander vermeld in onze API documentatie, die  te vinden is in onze developer portal,  maar we hebben er ook een pagina op ons nieuwe Support portaal voor ingericht. 

Voor het gebruik van de Twinfield Boekhouden Vaste Activa module kun je terecht op ons Support portaal of je neemt contact op met je contactpersoon binnen Twinfield of je schrijft je in voor een training of persoonlijk advies via de website. 

Jerry Wehrmeijer, productmanager Twinfield Boekhouden
Jerry Wehrmeijer is één van de experts die als Product Manager verbonden is aan Wolters Kluwer. Regelmatig schrijft hij over onderwerpen die te maken hebben met product development en de nieuwe duurzaamheidsrapportage (CSRD).
Onze meest recente blogs
Back To Top