Als je te maken hebt met meerdere werkmaatschappijen en een holding binnen een concern, dan krijg je doorgaans niet zomaar een mooie geconsolideerde totaalbalans. Daar kan veel handmatig werk aan vooraf gaan. Je moet grootboekrekeningen elimineren en eventuele fouten corrigeren met contraposten en je moet de rekening-courant journaliseren en controleren op verschillen. Allemaal handmatige handelingen als je bijvoorbeeld geld, kosten en/of omzet van de ene bv naar de andere wilt kunnen doorbelasten.

In deze productblog ‘Consolideren in Twinfield‘ lees je hoe je dit in Twinfield heel eenvoudig in 3 stappen vanuit 1 overzicht doet. Een mooie geconsolideerde totaalbalans is de basis voor het management om te weten hoe het concern er als geheel voor staat.

Het is hét middel voor ze om overzicht en controle te houden. Met een geconsolideerde totaalbalans maak je bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een mooi rapport waarmee het management continu die controle kan houden. De uitdaging daarbij is om dit in de administratie zo eenvoudig, snel en efficiënt mogelijk te doen. Met de minste kans op fouten. En dus met het minste aantal handmatige handelingen. In Twinfield doe je dat in 3 stappen.

Consolideren in Twinfield: in 3 stappen

 • Stap 1: Je maakt een groep van administraties aan.
 • Stap 2: Je maakt een eliminatieadministratie aan.
 • Stap 3: Je maakt een afgeleid rapport aan. 

Ik neem de stappen met je door.

Stap 1: Aanmaken groep

Stap 1 om eenvoudig te consolideren met Twinfield, is het aanmaken van een groep. Je bepaalt zo welke administraties binnen de groep vallen waarvan je een geconsolideerde totaalbalans wilt.

Deze groep bepaalt uiteindelijk de rapportage die je het management wilt kunnen bieden. Met andere woorden: welke rechtspersonen in binnen- en buitenland vallen onder het concern waarbinnen je administratief en fiscaal wil kunnen consolideren. En waarvan je je klant bijvoorbeeld via de rapportagefunctie een managementrapportage wilt kunnen bieden. 

Stap 2: Aanmaken eliminatieadministratie

Stap 2 is het aanmaken van een eliminatieadministratie. De functie om een administratie aan te maken, zoek je met de zoekfunctie (zie afbeelding hieronder). Als je de administratie aanmaakt op basis van de hoofdadministratie, krijg je direct hetzelfde grootboekrekeningschema als in de hoofdadministratie. Geef de administratie een herkenbare naam.

Met een eliminatie-administratie binnen de groep kun je eliminatieboekingen maken voor het verwijderen van de onderlinge verhoudingen die betrekking hebben op de groep.

Stap 3: Je maakt een afgeleid rapport aan

De volgende stap is het maken van een afgeleid rapport. Ga hiervoor naar: Rapporten > Rapportenbeheer  en selecteer het rapport “Balans en Winst & Verlies". Vraag het rapport eerst op, daarna komt een button ontwerpen beschikbaar.

Bekijk de video "Geconsolideerd rapport in Twinfield" en volg deze stappen:

 • Kies voor ontwerpen
 • Geef eerst bovenin een naam (aangezien de basis rapporten niet aanpasbaar zijn). Geef een herkenbare naam 
 • In het tabblad Ontwerp zet je de weergave op “draaitabel” 
 • Zet het draaitabel-veld op “administratie”
 • Kies onderin voor [Kopie opslaan]

Tip: Alleen level 1 gebruikers kunnen een aangepast rapport maken en daardoor is dit blog alleen voor hoofdgebruikers en niet voor MKB-gebruikers. Het aangepaste rapport is alleen zichtbaar voor de gebruiker die het rapport aanmaakt, de rechten zijn aanpasbaar via het rapportbeheer.

Vanuit 1 overzicht rechtstreeks boeken zonder verschillen

Het grote voordeel is, dat je met groepen en een eliminatieadministratie alle balans en verlies- en winstrekeningen van de diverse eenheden naast elkaar in je beeldscherm kunt zetten van waaruit je in de huidige administratie ook boekingen kunt bijwerken.

Intercompany

In Twinfield kun je zo eenvoudig boekingen corrigeren door simpelweg vanuit dat scherm boekingen van de ene administratie (bronadministratie) rechtstreeks te boeken in de andere administratie (doeladministratie).

Ook bij de invoer, bijvoorbeeld in het memoriaal of bankdagboek, kun je vanuit de bronadministratie rechtstreeks boeken in een doeladministratie. Als je het zo hebt ingericht hoef je niet langer te switchen tussen de administraties en hoef je niet langer verschillen op te sporen. Op de achtergrond worden immers alle mutaties op de rekening courant automatisch bijgewerkt waardoor er geen verschillen meer kúnnen ontstaan.

Voordelen consolideren en intercompany transacties

 1. Je hebt 1 overzicht van alle balans en verlies- en winstrekeningen van alle tot de groep behorende administraties...
 2. ...van waaruit je in de huidige administraties rechtstreeks boekingen corrigeert.
 3. Waardoor je eenvoudig intern geld, kosten en omzet kunt doorbelasten...
 4. ...waarbij je beschikt over een automatisch bijgewerkte rekening-courant...
 5. ...en je op concern-niveau eenvoudig een managementrapportage kunt bieden.
 6. Eliminatieboekingen zijn inzichtelijk.
 7. Geconsolideerde balans, winst en verliesrekening.
Thumbnail video consolidatie rapport Twinfield
Watch Video
Onze meest recente blogs
Back To Top