Meer over CheckMate

Efficiënt werken met de vragenlijst KPMG

CheckMate is gefundeerd op een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld door KPMG in samenspraak met NBA. Deze vragenlijst bevat in totaal 1360 vragen, allen voorzien van (deep)links naar de content van de relevante wettekst of richtlijn. Door de slimme inrichting van de software hoeft u enkel de vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de specifieke rechtspersoon.

CheckMate onderscheidt 5 soorten jaarrekeningen. Afhankelijk van de gekozen soort jaarrekening wordt een deelselectie gemaakt van de totale vragenlijst. Als u een nieuw dossier aanmaakt in CheckMate, beantwoordt u eerst enkele voorloopvragen om te bepalen om welk type jaarrekening het gaat. Vervolgens worden alleen de vragen behorende bij dit type jaarrekening getoond. Zo hoeft u geen overbodige vragen te doorlopen en bent u verzekerd van een zo efficiënt mogelijke controleprocedure.

Bovendien zijn de vragen voorzien van links naar de bijbehorende artikelen uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Titel 9 boek 2 BW.
5 soorten jaarrekeningen

Van klein tot groot rechtspersoon

De grootte van een rechtspersoon bepalen de relevante wetten en richtlijnen. De vragenlijst in CheckMate verandert daarom dynamisch, afhankelijk van de jaarrekening:

  1. De jaarrekening van een grote rechtspersoon, waarvoor geldt dat de minimumvereisten voor inrichting en publicatie identiek zijn
  2. De jaarrekening van een middelgrote rechtspersoon (2:397 BW) met de minimumvereisten voor inrichting.
  3. De jaarrekening van een kleine rechtspersoon (2:396 BW) met de minimumvereisten voor inrichting
  4. De balans van een kleine rechtspersoon (2:396 BW) met de minimumvereisten voor publicatie
  5. De enkelvoudige jaarrekening van een rechtspersoon die in de geconsolideerde jaarrekening de IFRS (zoals aanvaard binnen de EU) als waarderingsgrondslag hanteert, en de enkelvoudige jaarrekening opstelt op basis van Titel 9 BW 2 met gebruikmaking van de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening ('Combinatie 3'). In deze deelselectie zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de presentatie en toelichtingsvereisten volgens Titel 9 BW 2 (artikel 362 lid 8 Boek 2 BW).

CheckMate

Direct bestellen
Probeer gratis
 
Demo aanvragen
Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt u een login voor de demo-omgeving van CheckMate.
Back To Top